۱۳۹۲ شهریور ۹, شنبه


فراخوان به تظاهرات علیه باراک اوبا ما،نماینده بزرگترین تروریست بین المللیایرانیان آزاده و ترقیخواه و صلحدوست!

روز چهارشنبه 4 سپتامبر رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما به سوئد می آید و میهمان دولت امپریالیستی سوئد است. وی نماینده امپریالیست خونخوار آمریکاست. دشمن شماره یک بشریت ، بزرگترین تروریست، غارتگر، ناقض حقوق بشر و ملل، بزرگترین دروغگو، جاعل و بازیگر وریاکار و جاسوس جهان است.....این جاعل دروغگو امروز آهنگ آن دارد تا با تجاوز وحشیانه به سوریه و سرانجام سرنگونی رژیم بشاراسد و سپس تجاوز به لبنان و ایران راه را برای دکترین "خاورمیانه بزرگ"، خاورمیانه جنگ و آتش و خون و غارت بیشتر خلقها برای تثیبت سرکردگی خود هموار سازد.

 فعالین حزب کارایران(توفان) در استکهلم همه دوست داران صلح، فعالین ضد جنگ و نیروهای ترقیخواه ، ضد امپریالیست و مردمی را فرا می خواند تا با پیوستن به این تظاهرات علیه اوباما نماینده بزرگترین راهزن بین المللی اعتراض نمایند. وی یک جنایتکار جنگی است و باید دریک دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شود. حضور باراک اوباما در سوئد به معنای همدستی دولت امپریالیستی سوئد با ابر قدرت جنگ افروز آمریکاست و ما شدیدا آن را محکوم میکنیم.

 دستها از سوریه کوتاه باد!

نه به جنگ! زنده باد صلح و آزادی!

مرگ بر امپریالیست جنایتکارآمریکا دشمن شماره یک بشریت!

فعالین حزب کارایران(توفان) در استکهلم

29 اوت 2013

Medborgarplatsen:  محل تظاهرات
زمان: ساعت  5 بعد ازظهر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر