۱۳۹۳ اردیبهشت ۸, دوشنبه

نشریه توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 170 اردیبهشت 93 منتشر شد

                                                       دراین شماره مطالب زیر را می خوانید:
......................
نشریه توفان الکترونیکی شماره 94 منتشر شد. دراین شماره مطالب زیر را می خوانید:
بیانیه حزب کارایران(توفان) به مناسبت فرارسیدن روزجهانی کارگر
زنده باد اول ماه مه بشارت دهنده بهاررهائی کارگران
اطلاعیه حزب کارایران(توفان):
هجوم وحشیانه مزدوران رژیم به زندانیان در بند اوین را قویا محکوم می کنیم
فراخوان بین المللی حزب کار ایران (توفان):
جان فعال کارگری شاهرخ زمانی در خطر است !
***
اوج توحش وبربریت قرون وسطائی
اعدام ریحانه جباری را متوقف کنید
***
انتخابات افغانستان ،انتخاباتی استعماری و غیرمشروع
***
کدام انقلاب اوکراین؟
***
گرباچف ضد کمونیست ادامه دهنده مشی ضد کمونیستی خروشچف
***
دخالت وقیجانه درسوریه واهمیت مبارزه با امپریالیسم
***
رضا پهلوی عامل امپریالیسم
***
بازهم سخنی درمورد ماهیت سازمان پلیسی "پیشگامان آزادی ملت ایران"

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر