۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

اطلاعیه حزب کارایران/توفان

اطلاعیه

اعدام زهرا بهرامی نشانه ضعف و درماندگی رژیم جمهوری اسلامی است

ماشین آدمکشی و اعدام و جنایت جمهوری اسلامی هر روز قربانی میگیرد. رژیم بربرمنش جمهوری اسلامی مذبوحانه می کوشد با توسل به گسترش دامنه اعدامها و بازداشتهای خودسرانه و ایجاد رعب و وحشت  قدرقدرتی خود را به رخ مردم کشد و بخیال خودش سلطه سیاه و نکبتبارش را ابدی سازد.
 زهرا بهرامي سحرگاه امروز روز شنبه در تهران اعدام شد. دادستاني تهران در اطلاعيه اي اتهام خانم بهرامي را فروش و نگهداري مواد مخدر اعلام كرده است. این درحالیست که وی ابتدا بخاطر مسئله امنیتی بازداشت گریدید و  10 ماه دربند اوین بسر برده بود. زهرابهرامی که مقیم کشور هلند بود در درجریان تظاهرات ششم دیماه سال 1388، اعتراضات روز عاشورا دستگیر شده بود.وکیل زهرا بهرامی دقایقی پس ازاعلام خبر اعدام وی، درمصاحبه ای بیان داشت که او هیچ "خبری از اجرای اعدام زهرا بهرامی نداشته و آنها می بایست این حکم را ابلاغ میکردند."
جمهوری اسلامی با این اقدام وحشیانه و برخلاف تمامی موازین و حقوق برسمیت شناخته شده بین المللی یکباردیگر نشان داده است که تنها راه نجات خویش از بن بست و بحران کنونی را اعدام و ارعاب می بیند. اعدام زهرا بهرامی و صدها نفر دیگر درخلال ماههای اخیر نه نشان از  ثبات  وقدرت رژیم بلکه از ضعف ووحشت و هراس رژیم مافیائی جمهوری اسلامی از جنبش روبه اعتلا مردم ایران سرچشمه میگیرد.
اما همانطور که تاریخ نشان داده است رژیمهای منفور و ارتجاعی و خودکامه محکوم به نابودی اند و جمهوری اسلامی نیز فرجامی جز سرنگونی و اعدام درانتظارش نخواهد بود.

سرنگون باد رژیم فاشیستی سرمایه داری جمهوری اسلامی!
زنده باد  سوسیالیسم این پرچم رهئی بشریت!
حزب کارایران(توفان)
شنبه 29 ژانویه 2011

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر