۱۳۹۶ فروردین ۲۳, چهارشنبه

سازمان "پزشکان سوئدی مدافع حقوق بشر" swedrhr) ) اعلام داشت :

سازمان "پزشکان سوئدی مدافع حقوق بشر" swedrhr) ) اعلام داشت :
کودکان سوری را قبل از فیلمبرداری به قتل رسانیده بودند تا فیلم دروغین شیمیائی خود را تهیه کنند :
کانون نویسندگان اردنی ، هشتم آوریل 2017
مترجم: احمد مزارعی
 
 
سازمان "پزشکان سوئدی "مدافع حقوق بشر" فاش ساخت که گروهی که به دروغ خودرا "کلاه  سفید"  برای نجات مجروحان در سوریه مینامند با خدعه وفریب به ساختن فیلم شیمیائی قتل اطفال سوری دست زده است، این گزارش از طرف سپونتیک نیز انتشار یافته است.
سازمان سوئدی مذکور میگوید " کسانی که خودرا گروه نجات داوطلبانه مینامند ، نه فقط اطفال سوری را نجات نداده ، بلکه برعکس ،آنها این کودکان را ابتدا به قتل رسانیده تا بتوانند فیلم دروغین بمباران شیمیائی خود را آنچنان تهیه کنند تا بیشتر حالت واقعیت داشته باشد".
این سازمان اضافه کرده است که پس از تحقیق دقیق از قسمتهائی ازوید یوهای موجود که درد و رنج کودکان سوری را در نتیجه این بمباران شیمیا ئی نشان میدهد ، متخصصان ما به این نتیجه رسیده اند که "گروه نجات اطفال" ابتدا اقدام به ترزیق اطفال بوسیله ماده آدرینالین وبوسیله آمپول بلندی در اطراف قلب کودکان نموده ، با در نظر گرفتن اینکه برای نجات افراد آسیب دیده بوسیله مواد شیمیا ئی ، نباید به این شکل عمل شود .
متخصصان سوئدی ما پس از رویت دقیق ویدیوها به این نتیجه رسیده اند که این کودکان ابتدا بوسیله ترزیق بیش از حد این ماده مخدر به حالت احتضار انداخته اند. در این مرحله هیچ آثاری از تآثیر مواد شیمیائی بر این اطفال دیده نمیشود.جنایت قتل این کودکان اینچنین انجام گرفته ووانمود شده است ،که بر حسب گزارش روزنامه آمریکائی (veterans today)گویا میخواسته اند آنها را "نجات دهند".
اضافه بر این رسانه ها غربی  این جمله را که یکی از افراد کلاه سفید عضو"عملیات نجات" به عنوان سئوال میپرسد ،درست ترجمه نکرده اند ، وی میپرسد " بچه را قبل از فیلمبرداری چگونه قرار دهم؟ " ودر اینجا هیچ کلمه ای در مورد "نجات بچه" گفته نمیشود.
لازم به یادآوری است که سازمان "کلاه سفیدها" چهار سال پیش تشکیل شده ودر ظاهر به عنوان سازمانی انسانی وداوطلب  وادعای بیطرفی دارد ، اما این سازمان در تاریخ کوتاه خود به علت نشر گزارشات دروغ بارها مورد اتهام قرار گرفته است ، نمونه بارز آن در سپتامبر سال گذشته اتفاق افتاد زیرا فیلمی را به دروغ برای فریب افکار عمومی تهیه کرده بود که نشان میداد هواپیماهای روسی مناطقی مسکونی را در سوریه بمباران میکنند. اما چندی بعد روشن شد که محتوای این فیلم یک هفته قبل از شروع فعالیت نیروی هوائی روسیه در سوریه ، در فلسطین تهییه شده بوده است.


 

۱۳۹۶ فروردین ۲۲, سه‌شنبه

نشریات جدید توفان ارگان مرکزی حزب کارایران و توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کارایران فروردین 1396

 
با درود
لطفا نشریات جدید توفان ارگان مرکزی حزب کارایران و توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کارایران فروردین 1396 را ملاحظه فرمائید
با احترام
 
 
 
در شماره 129 توفان الکترونیکی
مطالب زیر را می خوانید:
 
در این شماره می‌خوانید