۱۳۸۹ اسفند ۱, یکشنبه

تظاهرات قهرمانانه مردم در چند شهر ایران
امروز هم علیرغم فضای شدید امنیتی و نوعی حکومت نظامی مردم قهرمان ایران به کوری چشم ارتجاع در چند شهرازجمله تهران، اصفهان و شیراز و.. به میدان آمدند وبا شعار مرگ بر رهبر علی خامنه ای ومرگ بر دیکتاتور نفرت خویش را نسبت به آدمکشان حاکم ابراز داشتند. فیلم زیر تظاهرات مردم در شیراز است.لطفا آن را نگاه کنید.
http://www.youtube.com/watch?v=oCaIimeOGwU

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر