۱۴۰۲ آبان ۱۲, جمعه

بیانیه جبههٔ خلق برای آزادی فلسطین به مناسبت یکصد و ششمین سالگرد اعلامیه شوم بالفور

 

بیانیه جبههٔ خلق برای آزادی فلسطین به مناسبت یکصد و ششمین سالگرد اعلامیه شوم بالفور

«خون ما بردستان قاتلان استعمارگر است و نسل‌کشی ساختهٔ دست آنهاست»

                                  ای توده‌های خلق بزرگ فلسطین

ای همهٔ انسانهای آزاده و شریف ملت ما و سراسر جهان

سالگرد اعلامیهٔ شوم بالفور در حالی فرا رسید که کمپین نسل‌کشی ارتش اشغالگر صهیونیستی با مشارکت و حمایت دولت‌های آمریکا و انگلیس، و همهٔ نیروهای شرور و متجاوز جهان علیه خلق فلسطین در نوار غزهٔ قهرمان و در سراسر خاک فلسطین ادامه دارد؛ با این هدف که نسل‌کشی خلق ما را بحد کمال برسانند، آن را آواره نمایند، نکبت دومی برای فلسطینی‌ها بسازند و آنچه از وجود آنها باقی مانده است از بین ببرند.

ما امروز بار دیگر در برابر نکبت و مسبب حقیقی همهٔ آنچه که خلقمان در معرض آن قرار گرفته ایستاده‌ایم؛ از کشتارهای مستمر و ادامهٔ آوارگی‌اش تا محرومیتش از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق ملی و انسانی خود برای زندگی در آزادی و عزت بر روی خاک و سرزمین خویش که در نتیجهٔ توطئه‌ای به زور غصب و از او ستانده شده که فصول و پیامدهای آن هنوز تا به امروز ادامه دارد. و در حقایق زیر منعکس شده است:

یکم: پروژهٔ صهیونیستی با تمام اجزا و مؤلفه‌هایش یک پروژهٔ شهرک‌سازی استعماری و توسعه‌طلبانه است. و خصائص خود مبنی بر قلع و قمع و طرد [فلسطینیان] را از دو منبع کسب کرده است؛ یکی از آنها شهرک‌سازی استعماری اروپایی است که توانست سیطرهٔ خود را بر مناطقی که گرفتار طاعون شهرک‌سازی بودند گسترش دهد. و منبع دیگر محتوای ایدئولوژیک جنبش صهیونیستی است که مبتنی بر تفکر نژادپرستانهٔ نسل‌کشی است.

دوم: صدور اعلامیهٔ شوم بالفور اقدامی عاری از هرگونه محظور یا وجدان اخلاقی، انسانی و قانونی بود. دولت بریتانیا در شخص وزیر امور خارجهٔ خود، جیمز آرتور بالفور، به نام دولت بریتانیا رسماً به سازمان جهانی صهیونیستی به نمایندگی روتچیلد صهیونیست وعده داد هرگونه حمایت و پشتیبانی لازم را جهت تأسیس آنچه «وطن ملی» یهود می‌نامیدند – به حساب خلق فلسطین، که حق تاریخی بر این خاک دارند – بعمل آورد. اگرچه در آن زمان تعداد یهودیان فلسطین از 3 درصد جمعیت فلسطین فراتر نمی‌رفت.

سوم: تحولات رادیکال در کیان صهیونیستی حقیقت این پروژه را آشکار کرد و نقاب از رخ آن برانداخت؛ نقاب «دموکراسی»، لیبرالیسم و تمدن غربی را که تا گردن غرق در بربریت، ارتجاع و نژادپرستی است.

چهارم: صحنهٔ ورشکستگی رژیم صهیونیستی که با کشتارهای هولناکی که در نوار غزهٔ عزیز مرتکب می‌شود، تجارب وحشیگری استعمار و فاشیسم اروپایی را تکرار می‌کند، نمونه‌ای گویا از کشتارها و قتل‌عام‌هایی است که بر خلق و ملت ما در طول تاریخ خود روا داشته است.

پنجم: ما به قدرت خلق بزرگ خود و عزم افسانه‌ای آن برای محو و زدودن تمام آثار آن وعدهٔ زشت و پیامدهای ناشی از آن، که خلق ما هنوز بهای آن را می‌پردازد و از مصائب آن رنج می‌برد، اطمینان تام داریم. و خلق فلسطین امروز بیش از پیش عزم خود را جزم کرده است تا به مبارزهٔ خود تا اعادهٔ کامل حقوق مسلم ملی و تاریخی خود ادامه دهد، فارغ از اینکه این مبارزه چقدر طول بکشد و فداکاری‌ها چه اندازه بزرگ باشند.

ششم: ما از توان نظامی و ذخیرهٔ عظیم انقلابی برخورداریم و برغم فداکاری‌های بزرگ و گرفتن جان کودکان و زنان و سالمندان توسط ماشین کشتار و سبعیت و جنایت صهیونیستی، با کمال غرور و سربلندی به تمام بشریت می‌گوییم که این بی‌عدالتی تاریخی دوام نخواهد آورد و این موجودیت مصنوعی، با وجود تکاپوی غرب استعماری و امپریالیستی برای حمایت و پشتیبانی از آن، در سرزمین ما باقی نخواهد ماند.

هفتم: «طوفان الاقصی» در حال بدل شدن به طوفان رهایی‌بخشی است که این پادگان نظامی جلودار امپریالیسم در خاورمیانه را غرق خواهد کرد. و بر این اساس بود که رهبران استعمار جدید و قدیم به حمایت از آن شتافتند – از جمله نخست‌وزیر دولت طراح آن وعدهٔ شوم، «بریتانیا»، که با تجهیزات نظامی روی ناو هواپیمابر فرود آمد تا تاریخ کثیف کشورش در تعبیهٔ این کیان ادعایی را به ما یادآوری کند. در مقابل همهٔ اینها، مهم و ضروری است که رهبری رسمی [فلسطین] مواضع و اقدامات عملی در اتحاد با خلق خویش اتخاذ کند. مواضع ضعیف و نیم‌بند در این برههٔ حساس تاریخ خلقمان مورد لعن و نفرین تاریخ و خلق قرار خواهد گرفت و بخشیده نخواهد شد.

هشتم: خلق‌های سراسر جهان رو در روی خود زبان، رسانه و فرهنگ سلطهٔ استعماری را می‌بینند که با محکوم کردن قربانی و تشویق قاتل به قتل عام و کشتار، و ارائهٔ همه گونه پشتیبانی و حمایت رسانه‌ای، سیاسی، نظامی و اقتصادی، اتحاد متخاصم را مصرتر، گستاخ‌تر و جنایتکارتر کرده است. با توجه به این موضوع، ما از دول عربی می‌خواهیم در شرایطی که نقاب‌ها افتاده است و ماهیت و نقش رژیم صهیونیستی و حامیان آن بوضوح برای همگان آشکار شده است، تصمیمات و گام‌هایی عملی اتخاذ کنند که  پاسخگوی سیل خون جاری در فلسطین و نسل‌کشی در غزه باشد. این امر مستلزم آن است که دولت‌هایی که اقدام به عادی‌سازی نموده‌اند، توافقات مربوطه را لغو کنند، سفرای خود را فرا بخوانند و سفرای رژیم صهیونیستی را اخراج نمایند.

نهم: دولت بریتانیا بر آنچه ۱۰۶ سال پیش در ۲ نوامبر ۱۹۱۷ انجام داد، و در اصرار بر پذیرش جنایت و مخالفت خود با حقیقت مصمم است، و این امر تا به امروز با همدستی کامل در جنایت‌ها، کشتارها و جنگ خانمان برانداز صهیونیست‌ها علیه خلق فلسطین و آواره ساختن آن ادامه دارد. اما خلق ما بصراحت اعلام کرد که صحنهٔ نکبت و آوارگی دیگر تکرار نخواهد شد و با استقامت و استواری خود برغم ویرانی و آوار و هزاران موشک، بر این امر صحه گذاشت که خلق فلسطین همچون صخره‌ای در مقابل پروژهٔ آوارگی مورد حمایت غرب ایستاده است.

بر این اساس، از توده‌های خلق و ملت خود و آزادگان جهان می‌خواهیم که مبارزه و جنبش خود در محکوم کردن مواضع بریتانیا و آمریکا در حمایت از تجاوز را شدت بخشند، تظاهرات، راهپیمایی و تحصن ترتیب دهند و به محاصرهٔ سفارتخانه‌ها و منافع آنها در اقصی نقاط جهان مبادرت ورزند – به ویژه اینکه آمریکاست که جنگ خانمان برانداز علیه خلق ما در غزهٔ استوار را رهبری می‌کند و بریتانیا صاحب وعدهٔ شومی است که به اشغال فلسطین مشروعیت بخشید و عامل اصلی نکبت خلق فلسطین بود. تا بدین ترتیب عدالت در حق قرائت اصیل و حقیقی فلسطین به اجرا درآید و دولت مستکبر بریتانیا تحت فشار قرار گیرد و وادار به اعتراف به جنایت تاریخی خود شود، و ازخلق فلسطین بخاطر جنایت تاریخی و کنونی که در حق آنها مرتکب شده و می‌شود عذرخواهی کند، و مسئولیت تمام فجایع و دردهایی را که بر خلق فلسطین روا داشت بپذیرد.

و در آخر: مقاومت قهرمان اخگر سوزان حقیقت باقی خواهد ماند تا آن وعدهٔ شوم را از بیخ برکند، آثار آن را محو کند، اشغال و ماشین نظامی آن را شکست دهد، تمام حقوق ملی غصب شدهٔ ما را اعاده نماید، و کارزاری بین‌المللی راه‌اندازی نماید تا رژیم غاصب را بخاطر جنایاتی که با گذر زمان رنگ نمی‌بازند منزوی ساخته و محاکمه نماید، جلوی فرار ژنرال‌های آن از مجازات را بگیرد، و مبارزهٔ جهانی جهت صدور قطعنامه از سوی سازمان ملل مبنی بر در نظر گرفتن صهیونیسم بعنوان یک جنبش نژادپرستانه را به فرجام برساند. ما همچنین درود می‌فرستیم به قهرمانان مقاومت که با نیروهای اشغالگر درگیر می‌شوند و در رویارویی با آن معجزه می‌کنند و سربازانش را در حومهٔ نوار غزه درهم می‌کوبند، و به اسیران شجاعمان که در معرض آزار و وحشیگری‌های اشغالگران قرار می‌گیرند – که بیانگر عجز و ناتوانی و شکست آنان بدست قهرمانان مقاومت است. و به ایشان می‌گوییم که آزادی آنها و شکستن زندان‌ها بدل به واقعیت شده و بسیار نزدیک است.

ما در برابر عظمت ایستادگی و فداکاری‌های خلقمان در خاک سرافراز غزه و در همهٔ عرصه‌ها و میدان‌های رویارویی به احترام سر تعظیم فرود می‌آوریم.

سرافرازی و جاودانگی برای شهدای صالح ما به ویژه شهدای طوفان الاقصی

شفای عاجل برای مجروحان، آزادی برای زندانیان

پیروزی قطعاً از آن ماست

جبههٔ خلق برای آزادی فلسطین

دفتر مرکزی اطلاع‌رسانی

۲ نوامبر ۲۰۲۳

ترجمه سازمان تدارک کمونیستی