۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

زنده باد مبارزات خلق مصر علیه ارتجاع و امپریالیسم


انقلاب تونس جرقه ای بود که به حریق در آفریقای شمالی تبدیل شد و ارکان رژیمهای پوسیده و کارگزار امپریالیسم را به لرزه درآورد. خلق مصر بپاخاسته است ودر طی سه روز متوالی با شعار مرگ بر رژیم مبارک خواهان برانداختن حکومت او گشته است. مردم مصر با الهام از انقلاب مردم قهرمان تونس قاطع و مصمم درمقابل حاکمیت ارتجاعی ایستاده  و  به  رژیم ضد مردمی  مبارک اعلام جنگ داده است. حسنی مبارک با سراسیمه گی درتلویزیون ظاهر شد  و با اعلام انحلال دولت ، با همان شیوه  مسخره رئیس جمهور سرنگون شده تونس  وعده اصلاحات داد و  ازطرفی همانند محمد رضا شاه خائن جنبش مردم را توطئه ای ازخارج  برای برانداختن رژیمش ارزیابی کرد و آن را محکوم نمود. لیکن این ترفند ها دیگر اثر ندارد و مردم به پیشروی خود ادامه میدهند.تاکنون بیش ازبیست تن از تظاهر کنندگان جان باختند و صدها تن مجروج و بیش از هزارنفر بازداشت شدند..امپریالیست آمریکا که این روزها به وحشت مرگ افتاده است با ارسال پیامهای رنگارنگ  مردم را به آرامش دعوت کرده و به انتقاد از رژیم حسنی مبارک پرداخته است.حمایت اوباما از البرادعی و جناح لیبرال اپوزیسیون مصر همه نشان از تاکتیک پیشگیری از انقلاب مصر وخفه کردن آن درنطفه است. اماخلق های منطقه دیگر تحمل  رژیمهای گماشته و نوکر امپریالیست را ندارند و برای تحقق حقوق دمکراتیک و کسب استقلال درمقابل تانک وتوپ و مسلسل قد علم کرده  و قلب پایگاههای امپریالیستی و حامیان رژیم اشغالگر و نژاد پرست صهیونیستی  را نشانه گرفته اند. این مبارزات  نوید بخش است ومورد حمایت ما و همه آزادیخواهان و نیروهای ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی میباشد.رژیم جمهوری اسلامی نیز ازاین  بر آمد انقلابی مردم آفریقای شمالی  که  کم شباهت به جنبش 22 خرداد 88 ایران نیست به هراس مرگ افتاده و سرنوشتی جر سرنوشت رژیم بن علی رئیس جمهور دیکتاتور تونس و ..... درانتظارش نخواهد بود.
نقل از فیس بوک توفان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر