۱۳۹۴ آبان ۲۱, پنجشنبه

اعتراض به سفر حسن روحانی به اروپا،


اعتراض به سفر حسن روحانی به اروپا،

اعتراض به سرکوب و خفقان و قراردادهای اسارتبار اقتصادی است

 

قرار است حسن روحانی رئیس جمهورِ جمهوری اسلامی ایران به دعوت ایتالیا و فرانسه به این دو کشور سفر کند. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی که قریب به چهار دهه با دشنه و ساطور حکومت کرده است در اثر ضعف و درماندگی و پذیرش خفتبار توافقنامه هسته ای، اقداماتی را برای تسهیل هجوم سرمایه های امپریالیستی به ایران و سیاست تعدیل اقتصادی در قالب نئولیبرالیسم تاچریسم، در پیش گرفته است. حسن روحانی به نمایندگی از کل نظام جابرانه و ضد کارگری جمهوری اسلامی باید شرایط را به نفع سود دهی حداکثر سرمایه های خارجی تغییر دهد. یعنی یارانه ها به کلی حذف شوند، بهای مواد سوخت در بازار آزاد، به طور سرسام آور افزایش یابد. باید نیروی کار، به اسارت در آید و فقر و فلاکت برای تشدید درجه استثمار و تن دادن به هر درجه از فشار افزایش یابد، باید قوانین کار به نفع سرمایه داران و برده کردن کارگران، بدست مجلس شورای جمهوری اسلامی تغییر کرده تا شرایط برده داری سودآور بر شالوده فقر و بدبختی ملت فراهم گردد، باید سیاست خصوصی سازیهای بی حد و حصر، خصوصی سازی منابع اولیه و نفت و گاز، فاضلاب و برق و آب، شرکتهای هوائی و دریائی، با خصوصی سازی بنای صنایع زیر بنائی، با تلفیق پاره ای سرمایه های سرمایه داران ایرانی با ابرشرکتهای امپریالیستی برای غارت بی در و پیکر ایران، کامل شود. باید ملاحظات زیست محیطی بدور افکنده شود و دولت کارگزار سیاستهای جهانی نئولیبرالی بر نظم درون کارخانه ها حراست کند. باید تحصیل، پولی و خصوصی شود و فقط فرزندان آقازاده ها حق استفاده از ثروتهای طبیعی ایران را داشته باشند و... تا ایران به دامن "جامعه جهانی"!!؟؟ باز گردد. به زبان غیر دیپلماتیک تا ایران در آغوش امپریالیسم جای گیرد و توسط آنها بلعیده شود. امپریالیستهای اروپایی از هم اکنون با متن قراردادهای استعماری که تجارب آن را از غارت اندونزی، کره جنوبی، بنگالدش، هندوستان، میانمار، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، عراق و... بدست آورده اند، در پای دروازه های ایران به صف ایستاده اند تا آنها را به ایران نیز تحمیل کنند و سیاست لیبرالیسم نئوکانی را در متن جهانی کردن سرمایه در ایران متحقق گردانند. این امر با رژیمی که فاقد برنامه و دوراندیشی سیاسی، هراسان و بی نظم و کوربینانه، ضد کارگر و جلاد ملت است، با رژیمی که از مردم ایران بیشتر هراس دارد تا دسیسه های امپریالیسم، به راحتی بیشتری مقدور است. عاقبت رژیمی که به مردمش متکی نیست همین است که امروز شاهدیم و چاره ای جز پذیرش قراردادهای اسارتبار و ضد مردمی برای حفظ نظام گندیده اش ندارد.

ایرانیان آزادیخواه!

 

سفرحسن روحانی به اروپا در شرایطی صورت می گیرد که سرکوب و خفقان و به غل و زنجیر کشیدن کارگران و دگراندیشان و عموم زحمتکشان ایران بشدت افزایش یافته است و نقض مستمر ابتدایی ترین حقوق انسانی مشغله روزانه این رژیم جنایتکار و فاسد است. با وجود چنین هیولایی درجامعه امید به بهبود شرایط زندگی مردم ایران و تحقق حقوقشان غیر ممکن است. از این رو رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی باید به همت خود مردم و با دستان پرتوان کارگران و زحمتکشان ایران و نه دخالت امپریالیستهااز میان برداشته شود. اپوزیسیونی که بخواهد به هردلیلی از طرح شعار دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه! طفره برود و فقط به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بسنده کند، اپوزیسیونی است که چه بخواهد یا نخواهد در کنار بنیامین نتانیاهو صهیونیست و سناتور جان مکین قرارخواهد گرفت و فرجام چنین سیاستی  جز وضعیت فاجعه بار عراق و افغانستان و لیبی و سوریه ... نخواهد بود. فقط با طرح چنین شعاری است که سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی معنا پیدا می کند و دارای جوهر انقلابی و مترقی است.

با نیروهای مترقی، میهندوست و ضدامپریالیست همصدا شویم و چهره خون آشام رژیم جمهوری اسلامی و امپریالیستهای اروپایی که در همدستی با ابرجنایتکار آمریکا منطقه را به خاک و خون کشیده اند و میلیونها انسان را ازخانه و کاشانه شان تارانده اند، افشا سازیم. تنها در این صورت است که می توانیم به وظیفه ملی و انقلابی خود جامه عمل بپوشیم.

سرنگون با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!

دست امپریالیسم به سرکردگی امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه باد!

هواداران حزب کارایران(توفان) دراروپا

چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱ نوامبر ۲۰۱۵

www.toufan.org

۱۳۹۴ آبان ۱۲, سه‌شنبه

اعلامیه


اعلامیه

درمحکومیت کشتار اعضای سازمان مجاهدین دراردوگاه لیبرتی

روز پنجشنبه هفتم آبان برابر با ۲۹ اکتبر اردوگاه لیبرتی دربغداد که محل اقامت نزدیک به ۳۰۰۰ تن از اعضاءوفعالین مجاهدین است بطور وحشیانه ای مورد حمله موشکی عوامل جمهوری اسلامی قرارگرفت که دراثر آن بیش از ۲۰ تن کشته و صدها تن مجروح شدند. چنین اقدامی نه اولین بار است ونه آخرین آن خواهد بود.سازمان مجاهدین با سیاستهای ارتجاعی اش بر ادامه حضور اعضایش درخاک دشمن پای فشرده وهنوز هم پای میفشارد و هیچ اقدام جدی برای خروج آنها بعمل نیاورده است.این سازمان درپی سازش هسته ای آمریکا با ایران و منتفی شدن خطر فوری تجاوز نظامی به میهن درچنان بن بستی گرفتار آمده است که راهی جز قربانی کردن اسرای مجاهدین مقیم عراق و جنجالهای بی سرانجام درعرصه بین المللی نمی بیند.اشک تمساح جان مکین ویا جان کری برای جانباختگان بیدفاع وآه وتاسف راستهای افراطی در اتحادیه اروپا ، ضامن امنیت جان اسرای مجاهد در بغداد نخواهد بود.

 حزب ما همانطور که در مقالات واعلامیه های گذشته بیان کرده است، ضمن محکوم کردن کشتار اسرای بیدفاع اردوگاه لیبرتی ، رهبری سازمان مجاهدین را نیز که سرنوشت هزاران نفر را به بازی گرفته وبا توسل به خون کشته شدگان برای بقایش تقلا میکند، محکوم میکند وازهمه نیروهای آگاه ومسئول می خواهد که با فشار بر این سازمان راه خروج این پناهندگان را ازجهنم اردوگاه لیبرتی فراهم آورند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!

دست امپریالیسم آمریکا از ایران ومنطقه کوتاه باد!

حزب کارایران(توفان)

۹ آبان ماه ۱۳۹۴ خورشیدی برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۵

www.toufan.org

 

نشریات جدید توفان آبان ماه 1394 منتشر شدند

لطفا نشریات جدید توفان را ملاحظه فرمائید
با احترام
****
در توفان شماره 188  آبان ماه  1394ا رگان مرکزی حزب کارایران مقالات زیر را می خوانید:
 


*****

در توفان الکترونیکی شماره  112 آبان 1394 نشریه الکترونیکی حزب کارایران مطالب زیر را می خوانید:


انقلاب اکتبرناقوس مرگ سرمایه داری بود

به مناسبت نودو هشتمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر سوسیالیستی شوروی

.*****..........

جنبش کارگری و سندیکائی ایران و خطر انحرافات چپ و راست از درون(1)

..................

دردفاع از مبارزه معلمان ایران وقطعنامه پایانی معلمان در تجمع روز معلم درایران

...........

شکست امپریالیستهای غرب به سرکردگی آمریکا ومتحدینشان

در سوریه و بن بست سیاست تجاوزکارانه آنها

.................................

مصاحبه با مسلم صالح رهبر حزب دمکراتیک متحد خلق- کردستان سوریه

 ******

اعلامیه حزب کارایران(توفان)

   نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیل این چماق  

      دست امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه!

..................

اعلامیه اعلامیه حزب کارایران(توفان)

فاجعه ای که رژیم فاشیستی اردوغان مسبب آن است
................
اعلامیه حزب کارترکیه

اردوغان و دولت جنگ افروز او مسئول قتل عام  در آنکارا است !

****

شبح فاشیسم دراروپا درگشت وگذار است

****

.............

پیام تسلیت حزب کرایران(توفان) به رفقای حزب کارترکیه وگزارش مختصری

از فعالیتهای حزب کارایران درهمبستگی با زحمتکشان ترکیه

.........................

سخنی درمورد مفهوم صهیونیسم وتفاوتش با یهودی ستیزی

.................

گشت وگذاری در فیسبوک.

پاسخ به چند پرسش