۱۳۹۴ آذر ۱۰, سه‌شنبه

توفان شماره 189 ارگان مرکزی حزب کارایران و توفان الکترونیکی 113 منتشر شدند

با درود
لطفن نشریات جدید توفان ، آذر ماه 1394 را ملاحظه فرمائید
با احترام
 
..............................
در نشریه توفان شماره 189 ارگان مرکزی حزب کارایران مقالات زیر را می خوانید:
****

..............................
 
درنشریه توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کارایران شماره 113  مقالات زیر را می خوانید:
 
رفیق نیما کوهبنانی،یکی ازامیدهای جنبش کمونیستی ایران ازمیان ما رفت
 
***
یادداشتی درمورد ریاکاری غرب در پیکار علیه آدمخواران داعش !
 

***
تشدید سرکوب و ارعاب به منظور پیشگیری از رشد مبارزات توده ای
***
اعتراض به سفر حسن روحانی به اروپا،
اعتراض به سرکوب و خفقان و قراردادهای اسارتبار اقتصادی است
***
جنبش کارگری و سندیکائی ایران و خطر انحرافات "چپ" و راست از درون- بخش دوم
***
خالد برکات عضو جبهه خلق برای آزادی فلسطین
درمورد فاجعه پاریس وریاکاری امپریالیستها
***
سوسیال دمکراتها فرزندان کائوتسکی مرتد، کارگزاران امپریالیسم اند
***
فراخوان فوری چند شخصیت سرشناس آلمانی برای همبستگی ومحکومیت
طرح دولت ترکیه درحملات نظامی به مناطق کردنشین !***
اطلاعیه حزب کارایران(توفان)
درحاشیه ترورهای بربرمنشانه درفرانسه
***
گشت وگذاری در فیسبوک
پاسخ به چند سئوال
 

۱۳۹۴ آبان ۲۱, پنجشنبه

اعتراض به سفر حسن روحانی به اروپا،


اعتراض به سفر حسن روحانی به اروپا،

اعتراض به سرکوب و خفقان و قراردادهای اسارتبار اقتصادی است

 

قرار است حسن روحانی رئیس جمهورِ جمهوری اسلامی ایران به دعوت ایتالیا و فرانسه به این دو کشور سفر کند. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی که قریب به چهار دهه با دشنه و ساطور حکومت کرده است در اثر ضعف و درماندگی و پذیرش خفتبار توافقنامه هسته ای، اقداماتی را برای تسهیل هجوم سرمایه های امپریالیستی به ایران و سیاست تعدیل اقتصادی در قالب نئولیبرالیسم تاچریسم، در پیش گرفته است. حسن روحانی به نمایندگی از کل نظام جابرانه و ضد کارگری جمهوری اسلامی باید شرایط را به نفع سود دهی حداکثر سرمایه های خارجی تغییر دهد. یعنی یارانه ها به کلی حذف شوند، بهای مواد سوخت در بازار آزاد، به طور سرسام آور افزایش یابد. باید نیروی کار، به اسارت در آید و فقر و فلاکت برای تشدید درجه استثمار و تن دادن به هر درجه از فشار افزایش یابد، باید قوانین کار به نفع سرمایه داران و برده کردن کارگران، بدست مجلس شورای جمهوری اسلامی تغییر کرده تا شرایط برده داری سودآور بر شالوده فقر و بدبختی ملت فراهم گردد، باید سیاست خصوصی سازیهای بی حد و حصر، خصوصی سازی منابع اولیه و نفت و گاز، فاضلاب و برق و آب، شرکتهای هوائی و دریائی، با خصوصی سازی بنای صنایع زیر بنائی، با تلفیق پاره ای سرمایه های سرمایه داران ایرانی با ابرشرکتهای امپریالیستی برای غارت بی در و پیکر ایران، کامل شود. باید ملاحظات زیست محیطی بدور افکنده شود و دولت کارگزار سیاستهای جهانی نئولیبرالی بر نظم درون کارخانه ها حراست کند. باید تحصیل، پولی و خصوصی شود و فقط فرزندان آقازاده ها حق استفاده از ثروتهای طبیعی ایران را داشته باشند و... تا ایران به دامن "جامعه جهانی"!!؟؟ باز گردد. به زبان غیر دیپلماتیک تا ایران در آغوش امپریالیسم جای گیرد و توسط آنها بلعیده شود. امپریالیستهای اروپایی از هم اکنون با متن قراردادهای استعماری که تجارب آن را از غارت اندونزی، کره جنوبی، بنگالدش، هندوستان، میانمار، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، عراق و... بدست آورده اند، در پای دروازه های ایران به صف ایستاده اند تا آنها را به ایران نیز تحمیل کنند و سیاست لیبرالیسم نئوکانی را در متن جهانی کردن سرمایه در ایران متحقق گردانند. این امر با رژیمی که فاقد برنامه و دوراندیشی سیاسی، هراسان و بی نظم و کوربینانه، ضد کارگر و جلاد ملت است، با رژیمی که از مردم ایران بیشتر هراس دارد تا دسیسه های امپریالیسم، به راحتی بیشتری مقدور است. عاقبت رژیمی که به مردمش متکی نیست همین است که امروز شاهدیم و چاره ای جز پذیرش قراردادهای اسارتبار و ضد مردمی برای حفظ نظام گندیده اش ندارد.

ایرانیان آزادیخواه!

 

سفرحسن روحانی به اروپا در شرایطی صورت می گیرد که سرکوب و خفقان و به غل و زنجیر کشیدن کارگران و دگراندیشان و عموم زحمتکشان ایران بشدت افزایش یافته است و نقض مستمر ابتدایی ترین حقوق انسانی مشغله روزانه این رژیم جنایتکار و فاسد است. با وجود چنین هیولایی درجامعه امید به بهبود شرایط زندگی مردم ایران و تحقق حقوقشان غیر ممکن است. از این رو رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی باید به همت خود مردم و با دستان پرتوان کارگران و زحمتکشان ایران و نه دخالت امپریالیستهااز میان برداشته شود. اپوزیسیونی که بخواهد به هردلیلی از طرح شعار دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه! طفره برود و فقط به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بسنده کند، اپوزیسیونی است که چه بخواهد یا نخواهد در کنار بنیامین نتانیاهو صهیونیست و سناتور جان مکین قرارخواهد گرفت و فرجام چنین سیاستی  جز وضعیت فاجعه بار عراق و افغانستان و لیبی و سوریه ... نخواهد بود. فقط با طرح چنین شعاری است که سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی معنا پیدا می کند و دارای جوهر انقلابی و مترقی است.

با نیروهای مترقی، میهندوست و ضدامپریالیست همصدا شویم و چهره خون آشام رژیم جمهوری اسلامی و امپریالیستهای اروپایی که در همدستی با ابرجنایتکار آمریکا منطقه را به خاک و خون کشیده اند و میلیونها انسان را ازخانه و کاشانه شان تارانده اند، افشا سازیم. تنها در این صورت است که می توانیم به وظیفه ملی و انقلابی خود جامه عمل بپوشیم.

سرنگون با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!

دست امپریالیسم به سرکردگی امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه باد!

هواداران حزب کارایران(توفان) دراروپا

چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱ نوامبر ۲۰۱۵

www.toufan.org

۱۳۹۴ آبان ۱۲, سه‌شنبه

اعلامیه


اعلامیه

درمحکومیت کشتار اعضای سازمان مجاهدین دراردوگاه لیبرتی

روز پنجشنبه هفتم آبان برابر با ۲۹ اکتبر اردوگاه لیبرتی دربغداد که محل اقامت نزدیک به ۳۰۰۰ تن از اعضاءوفعالین مجاهدین است بطور وحشیانه ای مورد حمله موشکی عوامل جمهوری اسلامی قرارگرفت که دراثر آن بیش از ۲۰ تن کشته و صدها تن مجروح شدند. چنین اقدامی نه اولین بار است ونه آخرین آن خواهد بود.سازمان مجاهدین با سیاستهای ارتجاعی اش بر ادامه حضور اعضایش درخاک دشمن پای فشرده وهنوز هم پای میفشارد و هیچ اقدام جدی برای خروج آنها بعمل نیاورده است.این سازمان درپی سازش هسته ای آمریکا با ایران و منتفی شدن خطر فوری تجاوز نظامی به میهن درچنان بن بستی گرفتار آمده است که راهی جز قربانی کردن اسرای مجاهدین مقیم عراق و جنجالهای بی سرانجام درعرصه بین المللی نمی بیند.اشک تمساح جان مکین ویا جان کری برای جانباختگان بیدفاع وآه وتاسف راستهای افراطی در اتحادیه اروپا ، ضامن امنیت جان اسرای مجاهد در بغداد نخواهد بود.

 حزب ما همانطور که در مقالات واعلامیه های گذشته بیان کرده است، ضمن محکوم کردن کشتار اسرای بیدفاع اردوگاه لیبرتی ، رهبری سازمان مجاهدین را نیز که سرنوشت هزاران نفر را به بازی گرفته وبا توسل به خون کشته شدگان برای بقایش تقلا میکند، محکوم میکند وازهمه نیروهای آگاه ومسئول می خواهد که با فشار بر این سازمان راه خروج این پناهندگان را ازجهنم اردوگاه لیبرتی فراهم آورند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!

دست امپریالیسم آمریکا از ایران ومنطقه کوتاه باد!

حزب کارایران(توفان)

۹ آبان ماه ۱۳۹۴ خورشیدی برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۵

www.toufan.org

 

نشریات جدید توفان آبان ماه 1394 منتشر شدند

لطفا نشریات جدید توفان را ملاحظه فرمائید
با احترام
****
در توفان شماره 188  آبان ماه  1394ا رگان مرکزی حزب کارایران مقالات زیر را می خوانید:
 


*****

در توفان الکترونیکی شماره  112 آبان 1394 نشریه الکترونیکی حزب کارایران مطالب زیر را می خوانید:


انقلاب اکتبرناقوس مرگ سرمایه داری بود

به مناسبت نودو هشتمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر سوسیالیستی شوروی

.*****..........

جنبش کارگری و سندیکائی ایران و خطر انحرافات چپ و راست از درون(1)

..................

دردفاع از مبارزه معلمان ایران وقطعنامه پایانی معلمان در تجمع روز معلم درایران

...........

شکست امپریالیستهای غرب به سرکردگی آمریکا ومتحدینشان

در سوریه و بن بست سیاست تجاوزکارانه آنها

.................................

مصاحبه با مسلم صالح رهبر حزب دمکراتیک متحد خلق- کردستان سوریه

 ******

اعلامیه حزب کارایران(توفان)

   نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیل این چماق  

      دست امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه!

..................

اعلامیه اعلامیه حزب کارایران(توفان)

فاجعه ای که رژیم فاشیستی اردوغان مسبب آن است
................
اعلامیه حزب کارترکیه

اردوغان و دولت جنگ افروز او مسئول قتل عام  در آنکارا است !

****

شبح فاشیسم دراروپا درگشت وگذار است

****

.............

پیام تسلیت حزب کرایران(توفان) به رفقای حزب کارترکیه وگزارش مختصری

از فعالیتهای حزب کارایران درهمبستگی با زحمتکشان ترکیه

.........................

سخنی درمورد مفهوم صهیونیسم وتفاوتش با یهودی ستیزی

.................

گشت وگذاری در فیسبوک.

پاسخ به چند پرسش

۱۳۹۴ آبان ۳, یکشنبه

نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیل این چماق


اعلامیه حزب کارایران(توفان)
   نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیل این چماق   

      کشتارهای اخیر مردم فلسطین دربیت المقدس و تشدید رعب ووحشت وترور در مناطق اشغالی که تاکنون منجر به جانباختن بیش از 40 فلسطینی وصدها مجروح شده است، ادامه کشتار و تجاوزیست که بیش از 60 سال ادامه دارد. این آدمکشی اسرائیل باردیگر نشان میدهد که وی هرگز هوادار حتا دولت کوچک مستقل... فلسطینی نیست ودرپی آن است که همه سرزمین فلسطین را درسته ببلعد.مردم را کشتار کند، بی خانمان نماید، بتاراند، تبعید کند و باقیمانده را درجامعه یهودی حل نماید. این ایدئولوژی دولت اسرائیل است، ایدئولوژی صهیونیستی، نژاد پرستانه و فاشیستی که راهنمای عمل اوست.

 تعرض گسترده اخیر و سیاست گشتاپوئی و میلیتاریزه کردن محیط کار وزندگی مردم و ادامه قتل کودکان فلسطینی از ماهیت خونریز وفاشیستی این نظام صهیونیستی ومتجاوز واشغالگر سرچشمه میگیرد که بکلی بی اعتنا نسبت به اعتراض خلقهای عرب و خشم مردم آزادیخواه در سراسر جهان به کشتار و سرکوب مردم فلسطین ادامه میدهد. صیهونیستها، از سوئی کودکان فلسطینی را روزانه به قتل میرسانند، آگاهانه ملتی را گرسنگی وتشنگی میدهند وسرپناه مردم را ویران میسازند ، احساسات انسانی میلیونها نفر را مورد تمسخر قرار میدهند، تروریسم دولتی وافسارگسیخته را بکار میبرند و از طرف دیگر – بیشرمانه – مدعی اند که گویا « مشغول مبارزه بر علیه تروریسم هستند »! و یا برای حفظ « ارزشهای دنیای متمدن وامنیت میجنگند!! » زهی بیشرمی!

حزب کار ایران(توفان) کشتار مردم فلسطین را محکوم می کند واین جنایت را ضد بشری دانسته و معتقد است مسئولین آنرا باید در یک دادگاه خلقی جهانی به محاکمه کشید.

حزب کار ایران(توفان) ازاعتراضات ملت فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست قاطعانه حمایت میکند وهمگان را فرامیخواند حملات افسارگسیخته و ضد بشری رژیم صهیونیستی اسرائیل رامحکوم واز مبارزه ملت فلسطین برای رهایی ملی دفاع وابراز همبستگی نمایند .

نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیل این چماق دست امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه!
زنده باد همبستگی بین المللی با ملت فلسطین!
حزب کارایران(توفان)
شنبه 25 مهرماه 1394
www.toufan.org

 

فاجعه ای که رژیم فاشیستی اردوغان مسبب آن است


اعلامیه

فاجعه ای که رژیم فاشیستی اردوغان مسبب آن است

امروز شنبه 10 اکتبر به دعوت سندیکای کارگران انقلابی ، سندیکای کارگران خدمات اجتماعی ، انجمن معماران ومهندسین ترکیه و انجمن پزشکان ترکیه، راهپیمایی مسالمت آمیزی تحت عنوان "صلح برای دموکراسی" در آنکارا برگذار شد . این راهپیمایی تازه آغاز شده بود که ۲ بمب در صف حزب کارترکیه و حزب دمکراتیک خلقها منفجر گردید.

... طبق گزارش رویتر، انفجارهای روز شنبه مرگبار‌ترین حملات در خاک ترکیه محسوب می‌شوند. تصاویر منتشره توسط شبکه‌های تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی از این حادثه نشان دهنده تعداد زیادی اجساد و همچنین پرچم‌های به جای مانده از این تجمع است. طبق اخبار رسیده ازترکیه تا کنون بیش از 100 نفر کشته و ۴۰۰نفر مجروح شدند. حزب کار ترکیه دولت اردوغان را مسبب این فاجعه اعلام داشت وخواهان استعفا و محاکمه سران دولت ورییس جمهور ترکیه، اردوغان گردید. سندیکاهای کارگری نیز با انتشار اعلامیه ای روزهای ۱۲و ۱۳ اکتبر را اعتصاب عمومی اعلام کردند.تا کنون 15نفر از جانباختگان این عملیات تروریستی از اعضای حزب کار ترکیه اند.

حزب کارایران(توفان) ضمن همبستگی با رفقای حزب کارترکیه وهمه مبارزین ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی ترکیه این عملیات تروریستی وبربرمنشانه را شدیدامحکوم میکند وآن را توطئه ای از طرف رژِیم تروریستی اردوغان این نوکر امپریالیسم آمریکا وهمدست جریان منحط وآدمخوار داعش علیه نیروهای آزادیخواه و دمکرات و بویژه کمونیستهای ترکیه ارزیابی میکند.

حزب کارایران(توفان)
10 اکتبر 2015


 

اسامی 15 تن از جانباختگان حزب کارترکیه:
1- Metin Kürklü-Merzifon ilçe başkanı
2-
Şebnem Yurtman -Mersin il...
yöneticisi
3-
Ali Deniz Uzatmaz-Mersin
4-
Elif Kanlıoğlu-Mersin
5-
Gökmen Dalmaç-İstanbul
6-
Osman Bozacı- Rize
7-
Gökhan Akman -Uşak
8-
Mesut Mak –İzmir
9-
Korkmaz Tedik - EMEP GYK üyesi
10-
Dilan Sarıkaya
11-
Ercan Adsız
12-
Hakan Dursun
13- Emine Ercan
14-
Canberk Bakış
15-
Gökhan Gokboru

۱۳۹۴ مهر ۱۷, جمعه

قطع نامه پایانی تجمع شانزدهم مهرماه ۱٣۹۴ به مناسبت روز جهانی معلم

قطع نامه پایانی تجمع شانزدهم مهرماه ۱٣۹۴ به مناسبت روز جهانی معلم
.......................................................
.
به دنبال صدور اطلاعیه ی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان کشور مبنی بر برگزاری تجمع معلمان در سراسر کشور به منظور اعلام خواسته های صنفی و به بهانه روز جهانی معلم، معلمان سراسر کشور اصبح روز پنجشنبه شانزدهم مهرماه در مقابل ادارات کل آموزش و پرورش مراکز استان ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستانها تجمع کردند. و معلمان کشور علیرغم احضارها، فشارها و تهدیدهای متعدد از سوی نیروهای سرکوبگر و فرهنگ ستیز امنیتی، استقبال گسترده ای از این تجمع به عمل آمد. بر اساس گزارش های دریافتی ، این تجمعات در تهران، کردستان، کرمانشاه، همدان، مازندران، خوزستان و بسیاری از شهرها و استانهای دیگر برگزار شده است. قطع نامه پایانی زیر از طرفغ شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان در همان روز پنجشنبه شانزده مهر منتشر شده است:
.....................................................
امروز، ما فرهنگیان استان... همراه و هماهنگ با معلمان سراسر کشور، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی گردهم آمده ایم تا به بی توجی های دولت و مجلس به خواسته های فرهنگیان کشور و برخورد قهری قوه قضائیه با فعالان صنفی، با سکوت خود اعتراض کنیم.
با وجود پافشاری بخشی از بدنه آموزش و پرورش مبنی بر بزرگداشت روزجهانی معلم در دوشنبه ۱٣ مهر، تشکل های صنفی فرهنگیان، تصمیم گرفتند به منظور نشان دادن حسن نیت خود و جلو گیری از تعطیلی کلاس های درس، این مناسبت را با سه روز تاخیر، در روز پنجشنبه ۱۶ مهر برگزار نمایند.
در میان مطالبات متعدد گروه ها، احزاب، جمعیت ها و اصناف، خواسته های عدالت خواهانه ی صنفی، مطالبه ای بدیهی است که فلسفه حکومت ها براساس آن بنا می شود. بی توجهی به تنظیم، اجرا و نظارت بر قوانینی که نظامی عادلانه بر حقوق و مزایای عموم کارکنان دولت برقرار کند، توسط جامعه فرهنگیان کشور قابل اغماض و چشم پوشی نیست.
قوای سه گانه کشور هر کدام به شیوه ای به حاکمیت این روند تبعیض آلود و ناعادلانه کمک کرده اند، پر واضح است که این امر مسبوق به چندین دهه سابقه است و صرفا منحصر به این دولت نیست.
دولت فعلی که با شعارهایی نظیر تنش زدایی در روابط خارجی، مهار تورم، توجه به بخش آموزشی و بهداشت، میدان دادن به تشکلهای مدنی، حذف نگاه امنیتی به اعتراضات و انتقادات و… به روی کار آمد، در حوزه هایی که مربوط به جامعه فرهنگیان بود عملا ً تغییری را رقم نزد. افزایش ناچیز بودجه آموزش و پرورش، برقراری نگاه امنیتی به اعتراضات صنفی، ادامه روند محدود کردن فعالیت تشکل ها ی صنفی و فشار بر این فعلان، توسط نهادهای امنیتی وابسته به دولت و تعامل معامله گونه تیم مدیریتی وزارت متبوع با نمایندگان مجلس چهره ای مطلوب از دولت در بین فرهنگیان ترسیم نکرده است. در حالی که جامعه معلمان کشور پس از عبور از سال های سخت گذشته، به تدبیر این دولت امیدها بسته بودند.
این دولت نقشه راه و برنامه مشخصی برای برقراری عدالت در حقوق ومزایا و رفع تنگناهای فرهنگیان کشور ندارد. اجرای نظام رتبه بندی که با تبلیغات گسترده دولت همراه بود، علاوه بر اینکه درصد مهمی از فرهنگیان کشور را شامل نمی شود قابلیت رفع تبعیض در حقوق و مزایا بین سایر کارکنان دولت با فرهنگیان را ندارد.
انتظار جامعه فرهنگیان کشور از دولت این است که نظامی عادلانه برای حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولت طراحی و اجرا کند، سپس رتبه بندی به عنوان یک امتیاز برای شغل معلمی در نظر گرفته شود تا ضمن جذب افراد توانمند به این شغل انگیزه مطالعه، تحقیق و تلاش را در بین آموزگاران تقویت نماید.
دولت یازدهم تا کنون دو لایحه بودجه به مجلس ارائه داده است که در هر دوی آنها، بر خلاف وعده های رئیس جمهور محترم، نشانه ای از توجه ویژه به بخش آموزش دیده نمی شود. دولت در سال ۹۴ با وجودی که در برخی وزارت خانه ها، بودجه افزایشی ۷۰ درصدی را رقم زد در حوزه آموزش و پرورش سیاست دولت قبل را ادامه داد، به گونه ای که رشد بودجه ی آموزش و پرورش کمتر از نرخ رشد تورم شد.
هم اینک دولت محترم در حال تدوین بودجه کشور برای سال آینده است. همچنانکه حمایت گسترده جامعه میلیونی فرهنگیان کشور در روی کار آمدن این دولت اثری تعیین کننده داشت، طبیعی است در صورت بی توجهی به حقوق مادی و معنوی ایشان، به ادامه ی این روند تبعیض آلود رای نخواهند داد.
اغلب نمایندگان مجلس در این دوره و دوره های قبل در برابر تبعیض های ناروا که امروز نایب رئیس مجلس آن را بی عدالتی شفاف در حقوق فرهنگیان میدانند، سکوت کرده اند.
آنها بارها ضرب وشتم معلمانی را دیدند که برای دادخواهی به مجلس روی آورده بودند، اما متاسفانه با سکوتشان، سیاست های تبعیض آمیز قوه مجریه و قوه قضائیه را تأیید کردند و به معلمان کشور پیام دادند که در این خانه جایی برای شما نیست.
تقریبا جایی در جهان نمی توان یافت که افرادی را که به مدنی ترین شیوه ممکن اعتراض صنفی خود را اعلام می کنند، با برچسب اتهامات امنیتی بازداشت کنند و زندان های طویل المدت برای آنها صادر نمایند.
رفتار قوه قضائیه با معلمان کشور، نه تنها در جهان بی بدیل است بلکه هیچ جایگاهی نیز در آموزه های دینی ندارد. جای بسی تاسف است که بدترین برخورد با معلمان، در کشور ی صورت می گیرد که ارزشمندترین و فاخر ترین توصیه های دینی در باب حفظ حرمت و جایگاه آنها بیان شده است.
ظاهراً در این آب و خاک، اعتراض و انتقاد به عملکردهای ناصواب، گناهی نابخشودنی است. گویا در قوه قضائیه صدای مظلومیت فرهنگیان شنیده نمی شود، هر معلمی که بنابر وظیفه ی ذاتی خود، از حقش دفاع کند،پاسخش را با آرای قضایی و زندان دریافت می کند.
قوه ی قضائیه که باید دست ما را بگیرد و در برقرار ی عدالت یاریگر ما باشد و گرد ستم از چهره ی فرهنگ و فرهنگی بزداید، دست رد بر سینه آنها میزند و در تکمیل عملکرد سایر قوا و نهاد نظامی خاص، در گوشه سلول مان می نشاند تا سزای عدالت خواهی را در این مملکت به همگان بنمایاند.
بر همین اساس و در جهت بهبود و اصلاح سیستم آموزشی کشور، اهم خواسته های جامعه ی فر هنگیان به شرح ذیل اعلام می گردد:
۱_ حق تحصیل رایگان طبق اصل سی قانون اساسی و توقف خصوصی سازی مدارس
۲_ رفع تبعیض های ناروا بین کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت
۳_همترازی سطح حقوق باز نشستگان ( بخصوص بازنشستگان سنوات قبل ) با شاغلین
۴_ ارائه بیمه درمانی و تکمیلی در شأن جامعه فرهنگیان
۵_ رفع هرگونه تبعیض در اجرای دقیق و عملیاتی نظام هماهنگ پرداخت، ازجمله بند ۵ ماده ۶٨ قانون خدمات کشوری.
۶_ اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان و پرداخت سریع و کامل پاداش بازنشستگی
۷_ رفع کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه همکاران فرهنگی زن مانند حق عائله مندی
۸_ حذف فضای امنیتی از آموزش و پرورش کشور
۹_ پایان اعمال فشار علیه کانون های صنفی فرهنگیان و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت کانون های صنفی معلمان و همکاری در جهت برگزاری هرچه سریعتر مجامع عمومی این تشکل ها
۱۰_ آزادی هرچه سریعتر فعالان صنفی آقایان : بداقی،عبدی ، باغانی ، هاشمی و بهشتی و توقف اجرای احکام صادر شده علیه ایشان
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان