۱۳۹۴ آذر ۱۰, سه‌شنبه

توفان شماره 189 ارگان مرکزی حزب کارایران و توفان الکترونیکی 113 منتشر شدند

با درود
لطفن نشریات جدید توفان ، آذر ماه 1394 را ملاحظه فرمائید
با احترام
 
..............................
در نشریه توفان شماره 189 ارگان مرکزی حزب کارایران مقالات زیر را می خوانید:
****

..............................
 
درنشریه توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کارایران شماره 113  مقالات زیر را می خوانید:
 
رفیق نیما کوهبنانی،یکی ازامیدهای جنبش کمونیستی ایران ازمیان ما رفت
 
***
یادداشتی درمورد ریاکاری غرب در پیکار علیه آدمخواران داعش !
 

***
تشدید سرکوب و ارعاب به منظور پیشگیری از رشد مبارزات توده ای
***
اعتراض به سفر حسن روحانی به اروپا،
اعتراض به سرکوب و خفقان و قراردادهای اسارتبار اقتصادی است
***
جنبش کارگری و سندیکائی ایران و خطر انحرافات "چپ" و راست از درون- بخش دوم
***
خالد برکات عضو جبهه خلق برای آزادی فلسطین
درمورد فاجعه پاریس وریاکاری امپریالیستها
***
سوسیال دمکراتها فرزندان کائوتسکی مرتد، کارگزاران امپریالیسم اند
***
فراخوان فوری چند شخصیت سرشناس آلمانی برای همبستگی ومحکومیت
طرح دولت ترکیه درحملات نظامی به مناطق کردنشین !***
اطلاعیه حزب کارایران(توفان)
درحاشیه ترورهای بربرمنشانه درفرانسه
***
گشت وگذاری در فیسبوک
پاسخ به چند سئوال
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر