۱۳۹۴ آبان ۲۱, پنجشنبه

اعتراض به سفر حسن روحانی به اروپا،


اعتراض به سفر حسن روحانی به اروپا،

اعتراض به سرکوب و خفقان و قراردادهای اسارتبار اقتصادی است

 

قرار است حسن روحانی رئیس جمهورِ جمهوری اسلامی ایران به دعوت ایتالیا و فرانسه به این دو کشور سفر کند. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی که قریب به چهار دهه با دشنه و ساطور حکومت کرده است در اثر ضعف و درماندگی و پذیرش خفتبار توافقنامه هسته ای، اقداماتی را برای تسهیل هجوم سرمایه های امپریالیستی به ایران و سیاست تعدیل اقتصادی در قالب نئولیبرالیسم تاچریسم، در پیش گرفته است. حسن روحانی به نمایندگی از کل نظام جابرانه و ضد کارگری جمهوری اسلامی باید شرایط را به نفع سود دهی حداکثر سرمایه های خارجی تغییر دهد. یعنی یارانه ها به کلی حذف شوند، بهای مواد سوخت در بازار آزاد، به طور سرسام آور افزایش یابد. باید نیروی کار، به اسارت در آید و فقر و فلاکت برای تشدید درجه استثمار و تن دادن به هر درجه از فشار افزایش یابد، باید قوانین کار به نفع سرمایه داران و برده کردن کارگران، بدست مجلس شورای جمهوری اسلامی تغییر کرده تا شرایط برده داری سودآور بر شالوده فقر و بدبختی ملت فراهم گردد، باید سیاست خصوصی سازیهای بی حد و حصر، خصوصی سازی منابع اولیه و نفت و گاز، فاضلاب و برق و آب، شرکتهای هوائی و دریائی، با خصوصی سازی بنای صنایع زیر بنائی، با تلفیق پاره ای سرمایه های سرمایه داران ایرانی با ابرشرکتهای امپریالیستی برای غارت بی در و پیکر ایران، کامل شود. باید ملاحظات زیست محیطی بدور افکنده شود و دولت کارگزار سیاستهای جهانی نئولیبرالی بر نظم درون کارخانه ها حراست کند. باید تحصیل، پولی و خصوصی شود و فقط فرزندان آقازاده ها حق استفاده از ثروتهای طبیعی ایران را داشته باشند و... تا ایران به دامن "جامعه جهانی"!!؟؟ باز گردد. به زبان غیر دیپلماتیک تا ایران در آغوش امپریالیسم جای گیرد و توسط آنها بلعیده شود. امپریالیستهای اروپایی از هم اکنون با متن قراردادهای استعماری که تجارب آن را از غارت اندونزی، کره جنوبی، بنگالدش، هندوستان، میانمار، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، عراق و... بدست آورده اند، در پای دروازه های ایران به صف ایستاده اند تا آنها را به ایران نیز تحمیل کنند و سیاست لیبرالیسم نئوکانی را در متن جهانی کردن سرمایه در ایران متحقق گردانند. این امر با رژیمی که فاقد برنامه و دوراندیشی سیاسی، هراسان و بی نظم و کوربینانه، ضد کارگر و جلاد ملت است، با رژیمی که از مردم ایران بیشتر هراس دارد تا دسیسه های امپریالیسم، به راحتی بیشتری مقدور است. عاقبت رژیمی که به مردمش متکی نیست همین است که امروز شاهدیم و چاره ای جز پذیرش قراردادهای اسارتبار و ضد مردمی برای حفظ نظام گندیده اش ندارد.

ایرانیان آزادیخواه!

 

سفرحسن روحانی به اروپا در شرایطی صورت می گیرد که سرکوب و خفقان و به غل و زنجیر کشیدن کارگران و دگراندیشان و عموم زحمتکشان ایران بشدت افزایش یافته است و نقض مستمر ابتدایی ترین حقوق انسانی مشغله روزانه این رژیم جنایتکار و فاسد است. با وجود چنین هیولایی درجامعه امید به بهبود شرایط زندگی مردم ایران و تحقق حقوقشان غیر ممکن است. از این رو رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی باید به همت خود مردم و با دستان پرتوان کارگران و زحمتکشان ایران و نه دخالت امپریالیستهااز میان برداشته شود. اپوزیسیونی که بخواهد به هردلیلی از طرح شعار دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه! طفره برود و فقط به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بسنده کند، اپوزیسیونی است که چه بخواهد یا نخواهد در کنار بنیامین نتانیاهو صهیونیست و سناتور جان مکین قرارخواهد گرفت و فرجام چنین سیاستی  جز وضعیت فاجعه بار عراق و افغانستان و لیبی و سوریه ... نخواهد بود. فقط با طرح چنین شعاری است که سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی معنا پیدا می کند و دارای جوهر انقلابی و مترقی است.

با نیروهای مترقی، میهندوست و ضدامپریالیست همصدا شویم و چهره خون آشام رژیم جمهوری اسلامی و امپریالیستهای اروپایی که در همدستی با ابرجنایتکار آمریکا منطقه را به خاک و خون کشیده اند و میلیونها انسان را ازخانه و کاشانه شان تارانده اند، افشا سازیم. تنها در این صورت است که می توانیم به وظیفه ملی و انقلابی خود جامه عمل بپوشیم.

سرنگون با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!

دست امپریالیسم به سرکردگی امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه باد!

هواداران حزب کارایران(توفان) دراروپا

چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱ نوامبر ۲۰۱۵

www.toufan.org

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر