۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۳, سه‌شنبه


برگي ازتاريخ 

 

فرخنده باد هفتادو پنجمين سالروز پیروزی برفاشیسم

 


نهم ماه مه، هفتاد وپنجمين سالروزجشن پیروزی برفاشیسم است. پیروزی بر دیو فاشیسم برای تمام بشریت دارای اهمیت تاریخی بسیار بزرگی است. درهم شکسته شدن قدرتهای فاشیستی، به خلقهای دربند امکان داد تا به آزادی و استقلال نائل آیند، شرایط مناسبی برای پیروزی سوسیالیسم درعده ای ازکشورها و برای اعتلاء جنبش آزادیبخش انقلابی و ملی ، برای تکان دادن و فروریختن سیستم مستعمراتی پدید آید.

جهان کار و ترقی، مبارزه عظیم خلقهای اتحاد جماهیر شوروی استالینی را برای درهم شکستن فاشیسم و سپس برای برقراری صلح عادلانه ، برای برقراری جامعه مشترکی از ملت ها بر اساس تساوی حقوق، عدم مداخله و همکاری که از تهدیدات امپریالیستی، اعمال فشارها و ارعاب مبری باشد ، ارج گذاشته و اکنون نیز مانند گذشته ارج میگذارد.

 به مناسبت هفتاد وپنجمین سالروز پیروزی برفاشیسم بطور مختصر به سه نکته مهم اشاره میکنیم :
 
١- :علت بروز این جنگ و ظهور فاشیسم هیتلری چه بود؟

جنگ جهانی دوم (همینطور جنگ اول جهانی)مولود نظام سرمایه داری امپریالیستی بود.کاهش عظیم تولیدات صنعتی٬ در آمریکا در سالهای ۱۹۳۳-۱۹۲۹همچنین کاهش تولیدات صنعتی در اروپا وبحران بیکاری(بیش از ۳۵ میلیون بیکار درآمریکا، فرانسه و انگلستان،آلمان، هلند ،بلژیک ایتالیا،ژاپن.....)علت بروز جنگ بود.جنگ برای حل بحران وتقسیم مجدد جهان بود. تنها کشوریکه در آن دوره فارغ از هر نوع بحران و بیکاری بود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی استالینی بود . تولید در نظام سوسیالیستی که براساس نیاز انسان ونه سود می چرخد نمی تواند بحران وبیکاری تولید کند.وجود چنین کشوری خطری جدی برای تمام ممالک سرمایه داری وامپریالیستی بود وازهمین روی کشورهای انگلیس وفرانسه وبلژیک و اطریش  وآمریکا وتمام متحدینشان مشوق تجاوز هیتلر به شوروی ونابودی این کشوربودند .آنها فاشیسم هیتلر را بخود نزدیکترمی دیدند  وجز این نبود. 
 

  ٢-: چرا نبرد استالینگراد تعیین کننده بود؟

نبرد استالینگراد یکی از سرسختانه ترین نبردها میان ارتش سرخ و ارتش نازیها بود. نبرد استالینگراد ٬ ۲۰۰ روز بدراز کشیده شد. تجاوزکاران نازی بیش از یکصد هزار بمب بر سر مردم فرو باریدند و بیش از یک میلیون و چهارصد هزار گلوله ،توپ و نارنجک برعلیه شهر استفاده شد. ارتش نازی در این جنگ یک میلیون و پانصد هزار سرباز و درجه دار و افسر از دست داد٬ در مقابل ٬ ارتش سرخ ٬ ۴۷۸۷۴۹ کشته و ۶۵۰۸۷۰ نفر مجروح داشت. نبرد استالینگراد با درهم کوبیدن ستون فقرات فاشیسم که تعیین کننده پیروزی بر هیتلر بود، بعنوان یک دستآورد عظیم حماسی و بشری درتاریخ ثبت گردید.بشریت صلحدوست جهان به حماسه آفرینان استالینگراد ورهبر خردمند ارتش سرخ،استالین مدیون است.

 

برای سرمایه داری جان این ۲۷ میلیون نفر که تحت رهبری ارتش سرخ درنبرد با هیولای فاشیسم جان باختند بی ارزش است.دردروس مدارس این کشورها به جعل وتحریف حقایق تاریخی می پردازند وسخنی ازنبرد حماسی استالینگراد وشهدایش نمی رود،اما تا دلتان بخواهد به رهبر این نبرد حماسی که صلح را برای جهانیان به ارمغان آورد لجن می پاشند و درعوض جنگ افروزان امپریالیست غرب را بعنوان منادیان "صلح وآزادی ودمکراسی" .

به خورد دانش آموزان میدهند و به شستشوی مغزی جوانان وعموم مردم می پردازند......
 

٣-: راز پیروزی برفاشیسم کدام است؟

بی تردید مهمترین عوامل این پیروزی معجزه آسا را باید دررهبری خرمندانه حزب کمونیست شوروی واسپارتاکوس زمان رفیق استالین ،پیوند تنگاتنگ با مردم و روابط صمیمانه وبرادرانه میان ملل اتحاد شوروی سوسیالیستی ، سیستم عادلانه کشور، وحدت ملی ووحدت درونی حزب ووحدت فرماندهی نظامی دانست.این بود مختصری ازراز پیروزی برفاشیسم.

 برتولت برشت بدرستی بیان داشت که: "همه مردم صلحدوست جهان مدیون استالین هستند".وی به مناسبت درگذشت استالین نوشت:

"ستمکشان پنج قاره زمين ، آنهائيکه خود را رهانيده اند، و تمام کسانيکه برای صلح جهانی پيکار می کنند باید قلبشان از تپيدن ایستاده باشد لحظه ایکه خبر درگدشت استالين را شنيدند. وی مظهر مجسم آرزوهایشان بود"

 

فرخنده باد هفتاد وپنجمین سالروز پیروزی بر فاشیسم!

افتخار بررفیق استالین رهبر بزرگ وخردمند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وارتش قهرمان سرخ !

 

برگرفته از كانال رسمي تلگرام وابسته به 

حزب كار ايران  - توفان

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎https://t.me/totoufan

www.toufan.org

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر