۱۳۹۶ مرداد ۲۴, سه‌شنبه

 
 حزب توده ایران گذاراز رویزیونیسم به سوسیال دمکراسی
ازانتشارات جدید حزب کارایران(توفان)
مطالعه این اثرارزشمند را به همه کمونیستها وانقلابیون ایران توصیه میکنیم
 
http://toufan.org/Ketabkhaneh/Hezb%20Tideh%20170805.pdf

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر