۱۳۹۶ مرداد ۲۰, جمعه

دست امپریالیسم آمریکا از ونزوئلا کوتاه باد

بیانیه حزب کار ایران(توفان)
در مورد رویدادهای ضد انقلابی اخیر در کشور مستقل ونزوئلا
دست امپریالیسم آمریکا از ونزوئلا کوتاه باد
 
با توجه به اخبار دروغی که در مورد رویدادهای ضدانقلابی در ونزوئلا انتشار می­یابد، حزب کار ایران(توفان) بر آن شد که نظریه مارکسیست لنینیستهای آمریکای لاتین را در مورد این رویدادها منتشر کند. رویدادهای اخیر ونزوئلا نشان می­دهد که گذار به سوسیالیسم واقعی و نه "بولیواری" هرگز نمی­تواند به صورت مسالمت آمیز صورت گیرد. تجربه مبارزه مردم نشان می­دهد که عنصر قهر و خشونت اهرم اساسی تخریب و نابودی کشور توسط ضد انقلاب ضربه دیده است. تا این ضد انقلاب توسط مردم مسلح و مصمم در تحت یک رهبری انقلابی سرکوب و نابود نگردد، ضد انقلاب از خرابکاری، همدستی با امپریالیسم وارد کردن جاسوس و مزدور از خارج از کشور، بسیج لومپن پرولتاریا، همدستی با امپریالیسم برای محاصره اقتصادی و خرابکاری در چرخ تولید و توزیع، احتکار مواد غذائی و داروئی و استفاده از نارضائی ناشی از آن و ایجاد و دامن زدن روانی به روحیه یاس و ناامیدی، سرخوردگی، تشویش و ارعاب دست برنمی­دارد. ضد انقلاب ونزوئلا علیرغم ده­ها انتخابات دموکراتیک در این کشور از تخریب دست برنداشته است و هرگز نتایج این همه ­پرسی­های مردمی را به رسمیت نشناخته است. دموکراسی برای ضدانقلاب تا زمانی اعتبار دارد که منافع اقلیت آنها را در نظر داشته باشد. فریب این تبلیغات روانی را خوردن که دموکراسی امری ناب و غیرطبقاتی است، آغاز شکست بی­پایان است. دولت حاکم در ونزوئلا باید به سنتهای انقلابی این ملت وفادار به ماند و با الهام از دموکراسی مردمی و توده­ای با بسیج مردم مسلح، این گروه­های خرابکار و ضد انقلابی را نابود کند در غیر این صورت این خون مبارزان و فرزندان قهرمان ونزوئلا خواهد بود که در جوی­های کاراکاس جاری خواهد شد. با ارتجاع و امپریالیسم نباید مماشات کرد. این سیاست مماشات و تاخیر آقای مادورا به شکست خواهد انجامید. امپریالیسم آمریکا هم اکنون با کشتی­های نظامی خویش مانند راهزنان دریائی برخلاف نص صریح منشور ملل متحد، کشور مستقل ونزوئلا را بربرمنشانه محاصره کرده است و اجازه ورود مواد غذائی به این کشور را نمی­دهد. در عرشه این کشتی­ها قاتلان "آربنس"ها، "آلینده"ها یعنی "ویدلا"ها، "پینوشه"­ها، "سوموزا"ها، "فوجیموری"ها، "اشتروسنر"ها و "کیسینجر"ها ... ایستاده­اند و برای پیاده شدن و خون­آشامی روزشماری می­کنند.
دولت مادورا با مصالحه با ضد انقلاب فرصتهای فراوانی را از دست داده است و این بی­تصمیمی و بی­ثباتی تنها به تزلزل روحیه توده­ها منجر می­شود که تصور خواهند کرد وضع تغییر ننموده و نیروی آنها برای تغییر اوضاع کافی نیست. ترحم به ضد انقلاب خیانت به مردم و انقلاب است
.
کنفرانس بین­المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست:
ما دخالت امپریالیستی در ونزوئلا را تقبیح نموده وخشونت ارتجاعی بر علیه مردم را محکوم می­کنیم!
حوادث جاری درونزوئلا بیانگرمداخله امپریالیسم آمریکا، کشورهای امپریالیستی اتحادیه اروپا و همچنین سازمان کشورهای آمریکائی(سازمان ضد کمونیستی شامل آمریکا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین که مقر آن در واشنگتن است- توفان) و دولتهای ارتجاعی آمریکای لاتین در کشور است. این حوادث، حشونت ارتجاعی سازمان یافته الیگارشی و نیروهای ارتجاعی که برای بازگرداندن امتیازات گذشته تلاش می­کنند و خواهان نابودی پیشرفتهای اجتماعی مرحله اول باصطلاح "انقلاب بولیواری" هستند را در پیش چشم جهانیان به نمایش می­گذارد.
امپریالیسم یانکی از اقدامات دولت ونزوئلا برای جبران خسارات ناشی ازبهره برداری از نفت و دخالت چین در اقتصاد کشور دل خوشی نداشته و آنرا تحمل نمی­کند و در مقابل بر شدت اقدامات خود برای کسب و توسعه منافع خویش در بهره برداری از نفت و منابع طبیعی و بازار وسیعتردر ونزوئلا افزوده است.
جدالهای سیاسی و اجتماعی به خیابانها کشیده شده و میلیونها نفر کارگر و جوان، همه طبقات و قشرهای اجتماعی، نیروهای مسلح و پلیس درگیر آن هستند، و از طرف بورژوازی عناصر لمپن که بشکل سرباز مزدور عمل می­کنند بسیج شده­اند.
دولت نیکلاس مادورا نشان داده است که در پاسخ به ضروری­ترین نیازهای مردم ونزوئلا نا توان است و آنچه را که خودشان "تحول داخلی" نامیده اند بوجود آورده است. ناکارآمدی دولت و سیاستهای سازشکارانه با کمپانی­های وابسته موجب کمبود مواد غذائی، دارو، و مواد اولیه بهداشتی شده و دولت به دسته­های تبهکار که شدیدا امنیت جامعه را تهدید می­کنند امکان رشد داده است. دولت مادورا اجازه داده است که قروض خارجی بطور عظیمی افزایش یابد و درهای کشور را بر روی امپریالیستهای چین و روسیه گشوده است. فساد اقتصادی در سطوح بالای حکومت لنگر انداخته است. ونزوئلا از بحران اقتصادی که هرروز شدیدتر می­شود رنج می­برد. این موجب رشد بیکاری و کمیابی در کشور شده و تورمی که هم اکنون به ۷۰۰ در صد رسیده است ایجاد نموده، و ارزش پول را مکررا کاهش داده است.
ارتجاع و امپریالیسم برای به بازی گرفتن مردم بعنوان مخانفین بولیواریسم که خواستار استعفای نیکلاس مادورا و انتخابات زودرس هستند این شرایط را مورد سوء استفاده قرار داده است.
برخور­دهای خشونت­آمیز که روزانه حادتر می­شوند بیانگر ابعاد بحرانی است که خطر حل آن بنفع امپریالیسم، الیگارشی و ارتجاع وجود دارد. ما بارها بیان کرده­ایم که در ونزوئلا انقلاب سوسیالیستی درحال تکوین نیست، که بنای سوسیالیسم در حال ساخته شدن نیست، که سیاستهای اعمال شده از سطح تغیییرات دمکراتیک فراتر نرفته­اند. امروز این وضعیت همچنان پا برجاست. کارگران ونزوئلا خواهان تغییراند، آروزی بهره­مند شدن از مزایای سوسیالیسمی که "انقلاب بولیواری" و"سوسیالیسم قرن بیست و یکم" برای آنها نیاورد هستند. کارگران امید و انتظارات خود را از دست می­دهند و نیروی راستگرا می­تواند در نسبت بالائی آنها را بطرف خود سوق دهد.
کارگران پیشرو، چپ­های راستین، انقلابیون و دمکراتها، ومارکسیست لنینیست­های ونزوئلا در پی بدیلی هستند که منافع حال و آینده کارگران و توده­ها را در خود داشته باشد. آنها با چالش­های عظیمی روبرو هستند که توسعه این روند را خیلی دشوار می­کند اما آنها در مسیر درستی حرکت می­کنند که به مبارزه برای انقلاب سوسیالستی موفق، زودتر بهتر از دیرتر، منجر خواهد شد.
وقایعی که در ونزوئلا اتفاق می­افتد یکبار دیگر نشان می­دهند که پوپولیسم و اصلاح­طلبی پاسخی واقعی برای خواست­های توده­ها برای تغییر نیست. این وقایع بیانگر آن هستند که "انقلاب بولیواری" و "انقلاب قرن بیست و یکم" نمی­توانند زنجیرهای استثمار سرمایه داری و سلطه امپریالیسم را درهم شکنند: ونزوئلا و نقاط دیگر جهان، چه حال و چه در زمانهای مختلف در طول تاریخ، بر اینکه اصلاح­طلبی و پوپولیسم بیان این و یا آن بخش از طبقه سلطه­گر هستند که بطور عینی حامی نظام سرمایه­داری­اند مهر تایید می­زنند.
مارکسیست لنینیست­ها مواضع ما را تایید می­کنند: تنها انقلاب سوسیالیستی، تنها سوسیالیسم، راه کسب عدالت اجتماعی و آزادی و دمکراسی برای کارگران و مردم است، تنها طبقه کارگر است که می­تواند آزادی خویش و آزادی همه بشریت را سامان دهد.
کمیته هماهنگی کنفرانس بین­المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست، نشست مارکسیست لنینیست­های آمریکای لاتین، مداخله امپریالیسم آمریکا و تهدیدش مبنی بر محاصره اقتصادی ونزوئلا، مداخله اتحادیه امپریالیستی اروپا و همدستی دولتهای ارتجاعی آمریکای لاتین با ضد انقلاب در ونزوئلا را شدیدا تقبیح می­کند. ما خشونت ارتجاعی الیگارشی و نیروهای راستگرا را محکوم می­کنیم. ما اعلام می­داریم که مشکلات ونزوئلا باید توسط مردم آن و به نفع کارگران و توده­ها حل و فصل شوند.
ما حمایت و همبستگی خود را با طبقه کارگر و مردم ونزوئلا، با دمکراتها و ضد فاشیست­ها، با چپ­های راستین و انقلابیون، با پرولتاریای انقلابی متشکل در حزب مارکسیست لنینیست ونزوئلا اعلام می­داریم. ما همچنین همبستگی خود را با سازمانهای متشکل در جبهه توده­ای ونزوئلا و سازمانهای سیاسی و اجتماعی که در اتحادیه توده­ای ضد امپریالیست و انقلابی ونزوئلا گرد آمده اند ابراز می­داریم.
کمیته هماهنگی کنفرانس بین­المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست
نشست احزاب مارکسیت لنینیست آمریکای لاتین
کییوتو – اکوادور--ژوئیه۱۷ ۲۰
حزب کار ایران(توفان)
جمعه ۲۰ مرداد۱۳۹۶
www.toufan.org

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر