۱۳۹۵ بهمن ۵, سه‌شنبه

مسبب ومسئول اصلی فاجعه پلاسكو جمهوري اسلاميست


مسبب ومسئول اصلی فاجعه پلاسكو جمهوري اسلاميست

رژیم سرمایه داری وضد انسانی جمهوری اسلامی از اغاز کسب قدرت سیاسی کوشیده است ثروت عظیم مالی کشور را برای اشاعه خرافات ، تقویت نهادهای پوسیده مذهبی وقرون وسطایی ،نهادهای سرکوب وخفقان وبِنَا ساختن زندانها وگورستانهای جدید، پرکردن حسابهای بانکی داخلی و خارجی مقامات " عالیرتبه" ،اختلاسها وحقوقهای نجومی سرسام آور ...هزینه کند وچنین نیز کرده است.برای رژیم جمهوری اسلامی ایمنی سازی محل کار و زیست مردم ، ایجاد شغل برای خیل عظیم میلیونی بیکاران ؛ برای تقویت و مدرن سازی آتش نشانی ، برای بهبود بهداشت و آموزش و پاک سازی محیط زیست و ....محلی ازاعراب ندارد  ومانند رژیم ارتجاعی پهلوی با مردم ونیازهای طبیعی شان بیگانه است. نتیجه طبیعی چنین سیاست ضد مردمی همان است که  مردم ما امروز درسراسرکشوراز تهران گرفته تا اصفهان وشیراز و ارومیه و خوزستان و بلوچستان ..... به چشم خود می بیند و با پوست وگوشت واستخوان خود لمسش میکند. مسبب ومسئول اصلی فاجعه جانگداز پلاسکوکه دراثرآن بیش ازسی نفرجان باخته ودهها تن مجروح شده اند  کسی جزشهردار فاسد تهران وجمهوری  اسلامی نمی تواند باشد. وقتی کلان شهرتهران با جمعیت  دوازده میلیونی فاقد هلیکوپتر اطفاء حریق باشد، فاقد نردبان های مرتفع ومدرن باشد ، فاقد دستگاه شلیک کف ضد آتش باشد ، فاقد پودرآتش خوار، فاقد پمپ های قوی برای پاشیدن آب به ساختمان های بلند تر از 15 طبقه باشد، فاقد جرثقیل های هیدرولیک آسانسوری ودستگاه  "دژبر" برای بریدن تیرآهنها و اسکله فلزی پل ها و ساختمان ها در مواقع ضروری باشد و فقط به آتش نشانان زحمتکش و فداکارش تکیه کند وبا کمترین تجیهزات ایمنی وبا دست خالی  آنها رابه جنگ چنین آتشفشانی  بفرستد، آیا انتظاری جزاین فاجعه می رود که همگان شاهدش هستیم.  مردم ایران  بدرستی جمهوری اسلامی را نشانه گرفته وبراین باورند تا چنین نظام ویرانگر وفاسدی پا برجاست پلاسکو های دیگری نیزگرفتارچنین سرنوشت اسفباروغم انگیزی خواهند شد. نارضایتی عمومی وبمباران کردن رژیم در قالب شعارنویسی یهای گسترده درعرصه مجازی وغیر مجازی درمسبب دانستن رژیم ومحاکمه  شهردارتهران وهمه مسئولین فاسد وکارچاق کن نظام که فقط به فکر جیب گشادشان هستند وبرای جان انسانها پشیزی ارزش قائل نیستند همه وهمه نشان ازخشم و تنفرمردم ما نسبت به حاکمان بی مسئولیت وریاکاراسلامی دارد ورژیم را به وحشت مرگ انداخته وجز این نیز نمی تواند باشد.

حزب ما ضمن تسلیت وابرازهمدردی عمیق با خانواده های کارگران جانباخته آتشنشانی همراه با میلیونها مردم ایران مسبب اصلی این فاجعه دلخراش را رژیم جمهوری اسلامی می داند ووجود منحوسش راهرروزمصیبتی برای همه هممیهنان زحمتکش این مرزوبوم. فقط با سرنگونی این رژیم فاسد بدست پرتوان مردم ایران است که می توان نخستین گام را برای سوسیالیسم، بنای جامعه ای نوین وعاری ازاستثمار، ظلم وستم وتبعیض وهمه مظاهر گندیده نظام سرمایه داری برداشت وجزاین نیست.

نقل ازفیسبوک حزب كارايران(توفان)

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
WWW.toufan.org

جمعه  اول بهمن ماه 1395


ویدیوها وتصاویر منتشرشده از فاجعه ساختمان پلاسکو

 

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر