۱۳۹۵ تیر ۲۲, سه‌شنبه

نشریه توفان شماره 196


 
در شماره 196 توفان ارگان مرکزی تیرماه 1395 مقالات زیر را می خوانید:


 

 
نئولیبرالیسم امپریالیسم وپیامدهای آن- مستخرجی از گزارش سیاسی به کنگره پنجم حزب کارایران(توفان)- اوضاع جهان
بیاد محمد علی قهرمان جاویدان مردم " کاکا سیاه" مورد نفرت امپریالیسم آمریکا
پیام  کنگره پنجم حزب کارایران(توفان) به زندانیان سیاسی
پیام دبیر کل کمیته همبستگی جهانی ضد امپریالیستی به کنگره پنجم حزب کارایران-توفان

 پیام کمیته سیاسی جنبش برای تجدید سازمان حزب کمونیست یونان به کنگره پنجم حزب کارایران- توفان

ثروت بر شانه های فقر
ابزار های نفوذی  استعماری امپریالیسم.  باک جهانی -مستخرجی از گزارش سیاسی  به کنگره پنجم 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر