۱۳۹۴ خرداد ۱۸, دوشنبه

نه بزرگ حزب دمکراتیک خلق به اردوغان!

نه بزرگ حزب دمکراتیک خلق به اردوغان!
 

"حزب دموکراتیک خلق" که نماینده خلق کرد ترکیه  است درانتخابات پارلمانی اخیر ترکیه با  13 درصد آرا به پیروزی بزرگی دست یافته است.این پیروزی موجب جشن وسرور خلق کرد و سایر خلقهای ترکیه و نیروهای  مترقی وانقلابی گردیده است. شایات توجه است که حزب کار ترکیه قوی ترین حزب چپ این کشور با  حزب دمکراتیک خلق قبل ازانتخابات برسرنکات مشترکی جهت به شکست کشاندن سیاستهای اردوغان که دررویای احیای امپراطوری عثمانی بسر می برد به توافق رسیدند واین سیاست بی تردید موجب تحکیم وحدت نیروهای انقلابی وترقیخواه ترکیه گردیده است. پیوند مبارزات خلق کرد با جنبش سراسری ترکیه  ومبارزه مشترک علیه ارتجاع داخلی  وامپریالیسم ضامن پیروزی جنبش دمکراتیک در سراسر ترکیه است.
 ما این پیروزی را به تمامی نیروهای دمکرات وضد امپریالیست ترکیه و منطقه  تبریک می گوئیم وبرای رفقای ترکیه وهمه مردم این کشور آرزوی پیروزی روز افزون داریم.

توفان قاسمی
8 ژوئن 2015
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر