۱۳۹۳ شهریور ۴, سه‌شنبه

چهل وهفتمین روز تجاوز دشمن صهیونیستی و مقاومت غزه

چهل وهفتمین روز تجاوز دشمن صهیونیستی و مقاومت غزه

 نوشته : غازی صورانی ، عضو کمیته سیاسی جبهه خلق برای آزادی فلسطی

مترجم : احمد مزارعی، 26 آگست 2014

تجاوزات دشمن صهیونیستسی در چهل و هفتمین روز خود ودر مقابل مقاومت غزه نیز با الهام از سیر خاطرات وحوادث مبارزاتی ملت ما ، با اصرار و پافشاری هرچه بیشتر وبخاطر وفا دار ی به وطن وخون شهدا ، ادامه دارد ، و تا تحقق اهداف بزرگ خود از پای نخواهد نشست.....
...
از پیش ازواقعه نکبت در سال 1948 ، وتا به امروز، مبارزه ملت عرب فلسطینی ما عمومن، بویژه توده های انبوه کشاورز وکارگر فقیر بدون وقفه ، برای آزادی و پس گرفتن سرزمین غصب شده خود، ادامه داشته است ، ودر طول بیش از یکصد سال گذشته ، ملت ما در هر سالی از این سالها ، کاروانهائی از شهیدان در راه مبارزه تقدیم داشته که به یکصد هزار نفر یا بیشتر میرسد، در مسیر این مبارزه مجدد ، که همراه با دادن قربانیها وپایداریهای دردناک وبسیارسخت آغاز گشته است ، خاطراتی هر ساله در مقابل چشم ما زنده میشود......خاطره سایکس پیکو در 1916 ، وعده بالفور در ماه نوامبر 1917 ، خاطره "هبت البراق" در آگست 1929 ، خاطره انقلاب عز الدین قسام در 1936، سپس ادامه خیانت نظامهای عرب تا به هنگام نکبت اول در سال 1948 ، خاطره انتفاضه مردم غزه بر علیه اسکان دادن یهودیان در تاریخ 28 فوریه سال 1955 ، سپس خاطره تجاوز سه کشور ، انگلیس ، فرانسه و اسرائیل به غزه ، پور سعید و صحرای سینا در ماه اکتوبر 1956 ، خاطره شکست ماه جون سال 1967 ، وخاطرات شروع مبارزه مسلحانه و درگیریهای انقلا بی در غزه ، غرب رود اردن و پایگاههای فدائیان در اردن و فدا کاریها و قربانی دادنهای عظیم و گرانقیمت به خاطر ازادی . خاطرات سپتامبر سیاه در 1970 و خاطرات جنگها و قهرمانیهای انقلابی بر ضد دشمن صهیونیستی از سرزمین جنوب لبنان ، وخاطرات جنگ داخلی لبنان در اوریل سال 1975 ، خاطرات تسلط بر لبنان و خروج گروههای وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین از بیروت و جنوب لبنان در تابستان سال 1982 ، خاطرات شهدای قتل عام صبرا وشتیلا ، در تاریخ شانزدهم سال 1982 به دست گروههای منزوی شده لبنانی همچون ، حزب کتائب و ارتش لبنان جنوبی مزدور وبا کمک و تشویق اشغالگران صهیونیست در لبنان ، خاطره قرار داد کمپ دیوید و منزوی شدن مصر از قضیه فلسطین و سایر قضایای ملی و آزادیخواهانه اعراب ، خاطره انتفاضه غزه و غرب رود اردن در دسامبرسال 1987 ، تا رسیدن به قرار داد فاجعه بار اسلو در تاریخ سیزدهم سپتامبرسال 1993 ، وخاطره انتفاضه دوم در 28 سپتامبر سال 2000 ومبارزات و فداکاریهائی بسیار گرانبهائی که تا کنون ادامه پیدا کرده و همه اینها در جهت بدست آوردن آزادی، حق تعیین سرنوشت وداشتن دولت مستقل با سیادت کامل بر سرزمین،آسمان ، منابع ومنابع آبی و داشتن اختیار بر گذرگاهها ی خود ، ودولتی که پایتخت آن شهر قدس باشد ، جنگها ، مبارزات ودرگیریهای تاکنونی که همچنان جریان دارد وبا قربانیهائی ومبارزاتی که امروز در غزه ، چهل و هفتمین روز خودرا در مقابله با تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی، از سر میگذ راند ، واین بدون شک لحظه ای تاریخی میباشد که زخم تن فلسطینها و همچنین وحدت ملت فلسطین در خلال ان تجدید میشود ، آری خاطرات از لا بلای خیابانهای اردوگاهها واز میان کوچه های تنگ وتاریک واز قلب دردها و رنجها وفقر ومحرومیتها ، سر بر میآورد ، واز اینجا است که همه فرزندان ملت فلسطین که در مناطق مختلف وطن بصورت آواره وپراکنده بسر میبرند با برادران خود در غزه علیرغم دوربودن از نظر مکانی، متحد میشوند ، به این دلیل که آنها عطر سر زمین فلسطین را استشمام میکنند و از عطر فلسطین ، خاطرات روستاها، شهرها و شهرک ها برایشان زنده میشود ، همچنانکه از نسیم عطرخون شهیدان و زخمهای تن مبارزان ود رد و رنجهای اسیران وبازداشتیها ، همه در مسیری متصل بهم در راه آزادی و استقلال ، آرمانها وامیدهایشان قوت میگیرد، همانطور که این آرمانها و امیدها بتوسط پدران واجدادشان حفظ شد ، امروز نیز فرزندان ونوه های آنها این امانت بزرگ را شرافتمندانه وبا غرور و کبریا و اراده انقلابی وهمچنین روحیه ای عالی و سر شار از مقاومت وپایداری ، مسیر مبارزه را تا تحقق اهداف ، ادامه خواهند داد، علیرغم همه حوادث تلخ و جانکاهی که گذشت ، خاطرات ماندند و باقی خواهند ماند و همراه با انها خاطره توده ای فلسطینی و حافظه ملی فلسطینی در تمام این پیش امدها و وقایع از قبل وبعد از نکبت تا به امروز اد امه داشته و روح مقاومت و اصرار در دفاع از حقوق ضایع شده با سر سختی در میان آنها حضور دارد ، از این نظر جای تعجب نیست که ما فلسطینیها دو نوع خاطره را یکجا با خود حمل میکنیم ، خاطره سرزمین اشغال شده ما و خاطره غربت ، پراکندگی و پناهندگی ، هردو این خاطرات دردها وآرمانهای بزرگ خود را دارند ومارا تقویت واشباع میکنند تا با الهام از مبارزات ملتمان ، انقلابشان ، مقاومتشان ومبارزه سیاسی توده ای ودموکراتیک ، بتوانیم پیروزی را تحقق بخشیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر