۱۳۹۳ خرداد ۸, پنجشنبه


نشریه توفان شماره 171 وتوفان الکترونیکی شماره 95،

خرداد ماه 1393 منتشر شدند.

 در توفان ارگان مرکزی حزب کارایران مقالات زیر را می خوانید:


http://toufan.org/Tofan_html.htm
 

فساد نهادینه حاکمیت، ابزار تهدید استقلال ایران استتسلیم طلبی درپس نظریه حمایت از"اکثریت" واحترام به "توده هاامپریالیست آمریکا ولقمه چرب اوکراین
چشمهای "دمکراتیک" برادر بزرگتر، افراد را می پاید
حزب کار وحزب طبقه کارگر
سفری به کره شمالی- پایان
------------------------------------------------------------
 

درتوفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کارایران مطالب زیر را می خوانید:
ممانعت از فعالیت اتحادیه های کارگری حتی
بیش از گذشته، در دستور کارکابینۀ روحانی است
***
اطلاعیه حزب کارایران(توفان) وهمبستگی با کارگران ترکیه
دولت سرمایه داری ترکیه مسبب کشتار کارگران معدن است
***
نوزده اردیبهشت , نهم ماه مه ۲۰۱۴ ; ۶۹ نهمین سالروز
پیروزی برفاشیسم برهمه مردم صلحدوست جهان مبارک باد!
****
یاد داشتهای کوتاه سیاسی
گلچینی از فیسبوک
***
گزارشات رسیده درمورد تظاهراتهای اول ماه مه
***
چند پیام دریافتی به حزب کارایران(توفان) در مورد وحدت با رفقای
تشکل مارکسیستی لنینیستی توفان وراه آینده
***
کارزار بین المللی دفتر روابط خارجی حزب کار ایران (توفان)
برای آزادی بی قید و شرط فعال کارگری شاهرخ زمانی وسایر زندانیان سیاسی
***
خرس روسی. زندگی نامه لنین قسمت هشتم .اثر استفان لیندگرن
***
اطلاعیه حزب کارترکیه پیرامون فاجعه معدن
برای دریافت نشریات لطفا به آدرس تارنمای توفان رجوع
کنید.
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر