۱۳۹۲ تیر ۳۱, دوشنبه

فراخوان حزب کار ایران (توفان) به احزاب برادر و بیش از 50 تشکل کارگری و دمکراتیک


فراخوان حزب کار ایران (توفان) به احزاب برادر و بیش از 50 تشکل کارگری و دمکراتیک برای اعتراض به قتل افشین اسانلو وضرب و شتم فعالین کارگری در ایران

 

فعال کارگری افشین اسانلو قربانی جنایت رژیم جمهوری اسلامی ایران شد.

رژیم جمهوری اسلامی را بخاطر این جنایت شدیدا محکوم کنید! 

کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست ، سازمانهای دمکراتیک و مترقی  و تشکلهای کارگری 

 

رفقای عزیز،

رژیم جمهوری اسلامی دست به جنایت جدیدی زد. افشین اسانلو ، فعال سندیکائی و زندانی سیاسی درزندان رجائی شهر در اواخر خرداد 1392 قربانی جنایت رژیم جمهوری اسلامی شد. رژیم جمهوری اسلامی مرگ  افشین را در روز 30 خرداد اعلام میکند و چنین  اظهار داشت که علت مرگ او سکته قلبی بوده است. خانواده و هم بندان افشین میگویند که او ناراحتی قلبی نداشته و پرستاران بیمارستان گفته اند که افشین قبل از بردن به بیمارستان در گذشته است. آنچه مسلم است افشین اسانلو درچنگال  های خونین رژیم جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده است . رژیم مسئول مستقیم مرگ اوست.

افشین اسانلو ، 42 ساله ، راننده اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی ، راننده اتوبوس میان شهری ، راننده کامیون ، عضو هیات موسس سندیکای رانندگان کامیون ، در سال 1388 توسط نیروهای امنیتی –اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی بخاطر فعالیت سندیکائی دستگیر میشود و در زندان اوین تحت شکنجه وحشیانه قرار میگیرد. رژیم جمهوری اسلامی  با اتهام توطئه واقدام علیه امنیت ملی:" او را به 5 سال زندان محکوم میکند. پس از 3 سال او را به زندان رجائی شهر منتقل میکنند. او در حال اتمام دوران محکومیت خود بود.

 رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی دهها فعال گارگری را به بند کشیده است. گناه آنها تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری است ، کناه آنها دفاع از حقوق کارگران است ، گناه آنها مبارزه برای بهبود دستمزد  و تامین امنیت شغلی و عقد قراردادهای دسته جمعی و داشتن بیمه بهداشتی و ... است ، گناه آنها قد علم کردن در مقابل رژیم است ، گناه آنها خم نشدن در مقابل فشار و تهدید رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی است که مردم در کوچه و خیابان از دزدی های میلیاردی سران آن صحبت میکنند و ...

اما رژیم جمهوری اسلامی  پاسخ مطالبات برحق کارگران و نمایندگان آنها را با دستگیری وشکنجه و محاکمه به اتهام " توطئه و اقدام علیه امنیت ملی "  میدهد.  تعدادی از فعالین کارگری و زندانیان سیاسی زیر شکنجه های وحشیانه و قرون وسطائی رژیم جان باخته اند. ستار بهشتی در کمتر از 2 هفته پس از دستگیری و در زیر شکنجه  در جنگال خونین رژیم جان باخت. علیرضا کرمی و چندین فعال دیگر بهمین سرنوشت دچار شدند. علاوه بر شکنجه طاقت فرسا و فشارهای روحی و جسمی بر زندانیان سیاسی و فعالین کارگری ، رژیم جمهوری اسلامی امکان دسترسی به درمان پزشکی رابرای آنها محدود نموده و با "بی توجهی " پزشکی سعی دارد که مرگ "معمولی" و بعلت بیماری را بر زندانیان تحمیل کند.

رژیم جمهوری اسلامی خانواده زندانیان سیاسی را گروگان میگیرد و آنها را تهدید کرده و تحت فشار قرار میدهد تا شاید مقاومت فعالین کارگری را در هم شکند.  انتقام جوئی از خانواده فعالین سیاسی بخشی از سیاست کثیف جمهوری اسلامی است.  مدت مدیدی است که رژیم خانواده اسانلو را تهدید میکند. منصور اسانلو ، برادر جان باخته افشین اسانلو ، نیز یکی از فعالین کارگری است. او از اعضای هیات موسس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بود و بخاطر فعالیت درخشان اش در جنبش کارگری ایران مدت مدیدی زندانی رژیم جمهوری اسلامی بود و بخاطر فشار و  تهدید جانی مجبور به ترک ایران شده است. مادر افشین اسانلو نیز تحت فشار و تهدید جمهوری اسلامی است. فعالین کارگری نه تنها خود باید  با زندان و  شکنجه و بد رفتاری  رژیم مقابله کنند بلکه باید درد و رنج فشار رژیم بر خانواده را هم متحمل شوند .

 

رفقای گرامی ،

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران مرگ خود را در اتحاد و همبستگی کارگران و و مردم  می بیند و بهمین دلیل است که هر تلاشی برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری را سرکوب کرده و فعالین آنرا با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی " به بند میکشد.  اما مبارزه کارگران ایران برای ایجاد سندیکا سابقه طولانی دارد و بگیر و به بند ها و سرکوب رژیم  شاه و شیخ نتوانسته است این مبارزه را متوقف کند.  با تشدید مبارزه بر علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی  باید خواست کارگران را به رژیم تحمیل نمود.

حزب کارایران ( توفان ) رژیم جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم مرگ کارگر مبارز افشین اسانلو میداند.  ما دستگیری ،  بدرفتاری ،  فشار ، تهدید ، شکنجه ،  و اعدام  فعالین کارگری را شدیدا محکوم میکنیم.

 

حزب کارایران ( توفان) خواهان آزادی بدون و قید وشرط همه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی است . ما از احزاب برادر ، سازمانهای دمکراتیک  و مترقی ،تشکل های  کارگری و انسانهای آزاده میخواهیم که قتل افشین اسانلو و جنایات رزیم جمهوری اسلامی بر علیه کارگران و زحمتکشان و مردم ایران را محکوم کنند و آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی را درخواست نمایند.

 

ننگ و نفرت بر رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران !

زنده باد مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران !

فعالین کارگری و زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط آزاد کنید !

زنده باد سوسیالیسم !

حزب کار ایران (توفان)

13 ژوئیه 2013

  

احزاب برادر متشکل در کنفرانس احزاب و سازمانهاﻯ مارکسیستی ــ لنینیستی :

 

حزب کمونیست کارگران تونس

حزب کمونیست انقالبی ترکیه

حزب کمونیست کارگران دانمارک

حزب کمونیست کارگران فرانسه

حزب کمونیست آلمان

پلاتفرم کمونیستی نروژ

تشکیلات برای احیای حزب کمونیست یونان

سازمان برای بازسازی حزب کمونیست ایتالیا

حزب کمونیست اسپانیا  (مارکسیست ــ لنینیست )

حزب کمونیست کار دومینیکن

حزب کمونیست مکزیک (مارکسیست- لنینیست)

حزب کمونیست کلمبیا (مارکسیست ــ لنینیست)

حزب کمونیست انقالبی ولتا

حزب کمونیست شیلی (مارکسیست ــ لنینیست)

حزب کمونیست اکوادور (مارکسیست ــ لنینیست)

حزب کمونیست انقالبی برزیل

حزب کمونیست ونزوئلا  (مارکسیست ــ لنینیست)

حزب کمونیست بنین

 

و.... سازمانهای دمکراتیک و مترقی  و تشکلهای کارگری بین المللی  

 

 

..................................................................................................................

To: The Fraternal Marxist-Leninist Parties and Organizations, democratic, progressive, labour organizations, and

      freedom loving people

 

Worker-activist Afshin Osanlou fell victim to the criminal regime of the Islamic Republic of Iran.

Condemn the regime of Iran for this hideous crime!

 Dear Comrades,

The regime of the Islamic Republic committed another crime. Afshin Osanlou, trade unionist and political prisoner in the notorious Rajaei Shahr prison fell victim to the regime of Iran in June 2013. The capitalist regime of the Islamic Republic announced his death on June 22, 2013, claiming it was due to heart attack. The family members of Afshin and his prison-mates have said that Afshin had no history of heart problem and the nurses at the hospital have announced that he had died long before the security forced of the Islamic Republic brought him to the hospital. What is clear is that Afshin has lost his life in bloody claws of the Islamic Republic. The regime of Iran is directly responsible for the death of Afshin Osanlou.

Adshin Osanlou, 42-year old, fired bus driver of Tehran Vahed Bus Transit Company, inter-city bus driver, truck driver, and a member of the founding committee of the Truck Drivers Syndicate was arrested in 2009 by the security-intelligence forces of the Islamic Republic in Tehran because of his trade union activities , and was taken to Evin prison. In the prison, Afshin goes under severe physical and mental torture and was falsely charged with conspiracy and action against “national security”. The regime of Iran sentenced him to 5 years prison term. Afshin was transferred to Rajaei Shahr prison after 3 years and was  finishing his term.

Dear Comrades,

Tens of worker-activists are arrested, tortured, and imprisoned in the dungeons of the regime of the Islamic Republic. Their guilt is to attempt the formation of independent worker-organizations, to defend the workers’ rights, to fight for better wages and job security and collective bargaining and health insurance and … Their guilt is to stand to the capitalist regime of the Islamic Republic and not to bend to the pressures and threats of a regime that its authorities’ involvement in multi-milliard dollars embezzlements are known by the people on the streets.

But the regime’s response to the just demands of the workers and their representatives is detention, imprisonment, torture, and charges with conspiracy and action against the “national security”. Most recently, several activists and political prisoners have lost their live under barbaric and medieval torture. Sattar Beheshti, a worker and webloger, was killed under torture less than two weeks after his arrest. Alireza Karami lost his life in the death claws of the Islamic Republic. Beside mistreatment, torture, and physical and mental pressures, the regime of the Islamic Republic has restricted the access to medical treatment for the political prisoner. By “lack of medical attention”, the regime wants to impose on activists “normal” death due to health problems and organ failure.

The regime of the Islamic Republic takes the families of the political prisoners hostage and puts them under pressure and threats with the hope of breaking the resistance of the activists. Taking revenge on the families of the prisoners has been a sick policy of the Islamic Republic. The family of the fallen comrade Afshin Osanlou has been under threat for a long time. Mansour Osanlou, the brother of Afshin Osanlou, is also a worker activist. Mansour was a prominent and founding member of the Vahed Bus Transit Company Syndicate. Due to his shining struggles, he was imprisoned, brutally tortured, and sentenced to 5 years prison term. After finishing his sentence, Mansour had to leave Iran because the Islamic regime has threatened his life.  The mother of Afshin Osanlou is also under threat and pressure by the regime on Iran. The worker-activists are faced not only with torture and imprisonment, but also with pain and suffering inflicted on their families by the Islamic government.

 

Dear Comrades,

The capitalist regime of the Islamic Republic is fearful of the formation of independent worker-organizations. The Islamic regime sees end of its parasitic life nearing when the working class and the people are united, and is trying to suffocate any attempt to build independent and democratic workers' organizations, and detained and charges the worker-activists with conspiracy against “national security”.  But the struggle for the formation of trade unions has a long history in Iran, and the arrests and imprisonment of the activists by the regimes of the Shah and the Islamic Republic has been unable to stop this struggle. By the intensification of their struggle against the Islamic Republic, workers will impose their demands on the regime.

 

The Party of Labour of Iran (Toufan) takes the regime of the Islamic Republic directly responsible for the death of Afshin Osanlou. We strongly condemn the arrest, mistreatment, pressure, threat, torture, imprisonment, and execution of the worker-activists. We demand the immediate and unconditional release of all political prisoners. We call on fraternal Parties and Organizations, democratic and progressive forces, labour activists, and freedom loving individuals to condemn the capitalist regime of the Islamic Republic for the death of Afshin Osanlou and other crimes. We ask the comrades to express solidarity with the struggles of the Iranian worker-activists and to demand the immediate and unconditional release of all imprisoned worker-activists and all political prisoners.

 

Shame and Disgust to the Regime of the Islamic Republic of Iran !

Release all worker-activists immediately and unconditionally!

Long live the struggles of the Iranian workers and Toilers !

Long Live Socialism !

The Party of Labour of Iran (Toufan)

July 13, 2013 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر