۱۳۹۱ بهمن ۲۴, سه‌شنبه

اطلاعیه حزب کارایران(توفان)
 درمحکومیت ترور نفرت انگیز شکری بلعید رهبرحزب متحد میهنی تونس

شکری بلعید، مبارز محبوب و خستگی ناپذیر راه آزادی واستقلال و یکی از مخالفین سرسخت حکومت تازه به دوران رسیده به رهبری حزب النهضه اسلامی که با توطئه وتقلب ودخالت امپریالیسم به قدرت رسید ٬صبح چهارشنبه ۶ فوریه درمقابل خانه اش ترورشد.

این ترور جنایتکارانه ازجمله سلسله اقدامات سرکوبگرانه و حملات وحشیانه ای است که مدتهاست با حمایت وپوشش دولت حاکم علیه جبهه خلق تونس که جبهه متشکل از آزادیخواهان ونیروهای دمکرات وچپ و مردمی است ادامه دارد.دراین جبهه حزب کار تونس٬حزب مارکسیست لننیست تونس نیز بعنوان یکی از اعضای با نفوذ وفعال حضور دارد.
این قبیل توحش وبربریت یادآور انقلاب بهمن ایران و تعرض گام به گام نیروهای پس مانده حزب الله به نیروهای رادیکال وسکولار ومردمی ایران و سرکوب دستآوردهای  انقلاب و نیروهای انقلابی می باشد.
ترور شکری بلعید  یک اقدام  رذیلانه وتروریستی  وناشی ازضعف وزبونی رژیم ارتجاعی اسلامی حاکم از یک طرف وپیشروی جبهه خلق تونس است که هرروز با گسترش نفوذش درمیان مردم محروم و روشنفکران وبرای محقق ساختن اهداف انقلاب ملی و دمکراتیک هراس مرگ دردل کوراندیشان ضد بشر حاکم ونیروهای میرنده جامعه افکنده است.ازاین رو ترور شوم ضدانسانی شکری بلعید فقط محدود به او نمی گردد بلکه تیری است بسوی تمامی نیروهای دمکرات٬چپ واتحادیه های کارگری وزنان و تشکلات لائیک ومترقی جامعه که درخلال دوسال انقلاب تونس مورد تعرض افسارگسیخته ارتجاع قرار داشته و این وحشیگریها همچنان ادامه دارد.حزب کارایران (توفان) ضمن محکوم کردن این عمل شنیع وجنایتکارانه وابراز همبستگی با خانواده ویاران شکری بلعید وجبهه خلق تونس همه نیروهای مترقی وانقلابی و چپ را درمحکومیت رژیم ارتجاعی تونس واقدامات جنایتکارانه جاری فرا می خواند.حزب کارایران (توفان) ازانقلاب تونس ونیروهای متشکل درجبهه خلق که برای تعمیق انقلاب واستقرار نظامی دمکراتیک و ملی میرزمند حمایت می نماید وازهیچ کوششی درافشای جنایتکاران رژیم اسلامی تونس که دست دراز شده امپریالیسم وبقایای رژیم بن علی است دریغ نخواهد ورزید.حزب کارایران (توفان) ازفراخوان اعتصاب عمومی اتحادیه های کارگری و جبهه خلق تونس دراعتراض به ترور شکری بلعید ودراعتراض به اوضاع ملتهب وناهنجار موجود وانحلال دولت و تشکیل یک مجلس موسسان دمکراتیک که مورد حمایت همه آحاد مردم تونس است پشتیبانی میکند.

زنده باد انقلاب تونس!
مرگ برارتجاع وامپریالیسم!
زنده باد همبستگی بین المللی!

حزب کارایران (توفان)
پنجشنبه ۷ فوریه ۲۰۱۳
www.toufan.org

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر