۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه


ما همه افغانی هستیم

                       ریاکاری امپریالیستها را افشا کنیم«ما همه افغانی هستیم » پاسخ صحیح و برآمدی بود علیه سیاست تیعیض و ممنوعیت مهاحرین افغانی به یک پارک عمومی دراصفهان توسط رژیم ضد مردمی و سرکوبگر جمهوری اسلامی. این سیاست ارتجاعی و نژادپرستانه و ضد انسانی به حق از طرف همگان قویا محکوم گردید و مورد اعتراض ایرانیان مترقی قرارگرفت. اینکه برادران و خواهران افغانی ما درایران مورد حملات رذیلانه نژادپرستانه قرا گرفته و میگیرند و رژیم جنایتکار اسلامی نیز بدان نیز دامن میزند، بر کسی پنهان نیست، باید محکوم گردد. اما درعین حال باید به ریاکاری رسانه های امپریالیستی از بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا، رادیو آلمان و فرانسه و هلند و ...که اینهمه علیه تبعیض نژادی، راسیسم ونقض حقوق مهاجرین افغانی سخن میگویند بپردازیم و انساندوستی دروغین آنها را بر ملا سازیم.حتمن به خاطر می آورید چندی پیش مردم روستای پنجاب که 16 نفرشان به قتل رسیده بودند در اطراف پایگاه ارتش آمریکا به تظاهرات پرداختند. به گفته اهالی روستا، این گروهبان ارتش امریکا بعد از قتل آنان 11 بدن مقتولین خود را از جمله 4 دختر جوان کمتر از 6 سال را جمع کرده و آنها را به آتش کشید. البته مردم این روستا در دلشان خواهان تحقق حقوق بشر بودند و می خواستند اجرای عدالت در مورد این سرباز آمریکائی تحقق یابد. برخی از آنها از خودشان می پرسیدند مگر این سرباز آمریکائی در مدارس آمریکائی در مورد "حقوق بشر و ارزش دموکراسی مطالعه نکرده بود". پس چرا نوع تدریس حقوق بشر و تحقق دموکراسی بنحوی بودکه افغانها را بطور فجیعی به قتل رساندند! مگر فرهنگ دموکراسی در ممالک غربی نهادینه نشده بود؟!!البته در همان چند روز پیش مشتی سربازان آمریکائی پس از کشتن چندین افغانی بر روی آنها ادرار کردند و آواز خواندند و باد از خودشان خارج کردند و از خودشان با افتخار و برای یادگاری با سینه های سپر کرده عکس گرفتند. آنها خطاب به اجساد می گفتند "براتون، همکاران، آرزوی روز خوبی می کنیم". "چه عالی، دوش بگیرید".این سربازان قاطی نداشتند و بخشی از تفنگداران برگزیده ناوگان دریائی آمریکا بودند.

چند روز قبلتر از آن باز سربازان آمریکائی با اجساد افغانها و سر بریده آنها به رسم یادگاری عکس گرفتند. چندی قبلتر از آن قبلی، همین کار را سربازان آلمانی کرده بودند و سرهای بریده را در جلوی جیپهای نظامی نصب کرده بودند و از خودشان با افتخار عکس گرفته بودند.حتمن عزیزان ، بخاطر می آورند که امپریالیستهای فرانسوی، آمریکائی و متحدان جنایتکار ناتو فسفر سفید و اورانیوم رقیق شده بر سر مردم بیدفاع افغانستان ریخته و هنوز هم می ریزند و روزی نیست که این لاشخوران بین المللی بر سر مرد بیدفاع بمب نریزند و آنها را به قتل نرسانند و عروسی را به عزا تبدیل نکنند.....حال مقایسه کنید که این رسانه های امپریالیستی تا چه اندازه این بربریت و جنایات شوم را پوشش تبلیغاتی داده و افکارعمومی را علیه “دول متمدن” بسیج نموده اند. حقیقت این است که ما شاهد هیچ آکسیونی درمقابل مقر سازمان ملل متحد و انعکاس آن در رسانه های بی بی سی و شرکا نبوده ایم. از سازمانهای “اپوزیسیون” ایرانی که همین امروز در مقابل سازمان ملل متحد تجمع میکنند و خواهان دخالت این سازمان برای محکوم کردن برخوردهای وحشیانه به افغانها درایران هستند، هیچ اعتراض سیاسی صورت نگرفت و ازکنار این جنایات به سادگی گذشتند.... ریاکاری هم اندازه ای دارد!ازاین رو باید به افشای حقوق بشرخواهی دروغین و ریاکاری رسانه های امپریالیستی و ایرانیان نان به نرخ روزخور و خودفروخته ای که به آلت دست امپریالیستها تبدیل شده اند بپردازیم وتاکید نمائیم که حقوق بشر برای این کراواتیهای متمدن دستآویزیست برای پیشبرد سیاستهای استعماری آنها و مشروعیت بخشیدن به تحریمهای جنایتکارانه اقتصادی و تجاوز نظامی به کشورما.حزب کارایران(توفان) هرگونه ضرب و شتم و تبعیض نسبت به برادران و خواهران افغانی درایران را شدیدا محکوم میکند وبرهمبستگی بین مردم ایران و مهاجرین افغانی پای میفشارد. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی که با اجرای سیاست فقه شیعه به تبعیض زنان و دیگر ادیان و اقوام می پردازد و یک رژیم ضد دمکراتیک و فاشیستی است نمی تواند تامین کننده حقوق شهروندان ایرانی ومهاجرین افغانی باشد. حزب کارایران(توفان) ضمن دفاع از حقوق مهاجرین افغانی هرگونه سوء استفاده سیاسی و تلیغاتی توسط امپریالیستها که این روزها درحال پختن آش “ عراقی ، افغانی، لیبیائی و سوریه ای”... برای مردم ایران هستندرا قویا محکوم میکند.زنده باد همبستگی بین مردم ایران و مهاجرین افغانی!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!

دست امپریالیستها از ایران و منطقه کوتاه باد!

سخن هفته

نقل ازفیسبوک توفان

چهارم ژوئیه 2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر