۱۳۹۱ فروردین ۶, یکشنبه

          بیانیه حزب کمونیست کارگران تونس                  (PCOT)
 در محکومیت عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی

تهاجم هواپیماهای رژیم صهیونیستی اسرائیل به  نوار غزه تا کنون بیش از 20 کشته و صدها زخمی بجای گذاشته و باعث خرابیهای فراوان  در شهرها و روستاها گردیده است. این وضع  ممکن است که در روزهای آینده نیز ادامه پیدا کند و این درشرایطی  است که بسیاری ازرژیم های کشورهای عربی در مورد این جنایات سکوت کرده اند. حزب کمونیست کارگران تونس جنایات دولت اسرائیل در مورد مردم  ستمدیده غزه را محکوم میکند و تاکید دارد که رژیم صهیونیستی اسرائیل توان انجام  این جنایات رادارد زیرا از طرف امپریالیست آمریکا حمایت میشود  و از طرف دیگر توطئه و سکوت ارتجاع عرب و جناح راست حاکمیت در فلسطین نیز به ادامه این جنایات کمک میکند.

جنایات تازه اسرائیل با این هدف صورت میگیرند که رژیم صهیونیستی امید دارد که با وارد آوردن ضربات شدید به مقاومت فلسطین زمینه را برای تسلیم کل جنبش مقاومت درفلسطین فراهم آورد، مقاومتی که تا کنون سازش و تفاهمی با صهیونیسم-نازیسم اسرائیل  نداشته و قصد آنرا دارد که مبارزه را تا آخر ادامه دهد.

در این شرایط خونبار از نیروهای درگیر فلسطینی انتظار میرود که به وحدت ملی جامه عمل بپوشانند و تا بنوانند بطور یکپارچه در برابر تجاوزات اسرائیل ایستادگی کنند.

حزب کمونیست کارگران تونس از دولت تونس میخواهد که در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی اسرائیل عکس العمل نشان داده ، هرگونه سازش و عادی سازی رابطه با اسرائیل را متوقف نموده ،  و به خواستهای انقلاب تونس پشت نکند. دولت تونس باید صریحا پشتیبانی خود را از مقاومت مردم فلسطین در برابر تجاوزات اسرائیل اعلام دارد. همچنین حزب ما همه زنان و مردان تونس را فرا میخواند که با ابراز خشم و نفرت خود نسبت به جنایات رژیم اسرائیل از غزه خونین بدفاع برخیزند.  حزب ما دولت تونس را برای سرکوب تظاهرات مردم که به حمایت از مقاومت فلسطین صورت گرفت را شدیدا محکوم میکند. خلق ما حق دارد و وظیفه خود میداند که بدفاع از برادران سرکوب شده خود در فلسطین بر خیزد.

حزب ما نیز از همه نیروهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی در کشورهای عربی میخواهد که از خود در مورد جنایات اسرائیل عکس العمل نشان داده و مردم را به تظاهرات های گسترده  بکشانند  تا با اظهار همدردی با مردم فلسطین مانع آن شوند که عملیات کشتار و نابودی فلسطینی ها ادامه یابد. 17 مارس 2012
ترجمه و تکثیر توسط حزب کار ایران (توفان)


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر