۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

16 آذر روز نبرد دانشجویان علیه استبداد و امپریالیسم گرامی باد!

بار دیگر 16 آذر روز اعتراض متحد دانشجویان ایران علیه ارتجاع و امپریالیسم فرا میرسد. 16 آذر 1332 روزی است که نیکسون جنایتکار، معاون وقت ریاست جمهوری آمریکا پس از کودتای ننگین " سیا"  به ایران  آمده بود . این امر درشرایطی صورت میگرفت که عمال امپریالیسم بر سر کوی و بازار، کارخانه و مزرعه، مدرسه و دانشگاه با سلاح گرم و با چوب و چماق و چاقو خفقان می آفریدند و دانشجویان انقلابی و مبارز ناقوس مرگ رژیم بیدادگر کودتا و اربابانش را در دانشگاه بصدا درآوردند.دراین روز سه تن از دانشجویان انقلابی و میهن پرست شریعت رضوی، قندچی وبزرگ نیا قلب جوانشان طعمه رگبار آتشبار دشمن نابکار گشت و خون پاکشان همچون جویباری از دانشگاه سرازیرشد وبا خون زحمتکشان درآمیخت تا پیوسته یاد آور همبستگی ضد استبدادی، ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی دانشجویان و عموم مردم آزادیخواه  ایران باشد.
                                                                                                                                                          .
جنبش چند سال اخیر دانشجوئی ایران  با الهام از نسل گذشته و دستاوردهای پربار و ارجمندی که این نسل برای آنها بارث گذارد ه است خیزش انقلابی و خیره کننده 18 تیر 78 را آفرید  که با جنبش دموکراتیک، ضد سلطنت و ضد امپریالیستی پیوندخورد. این جنبش ناقوس مرگ رژیم اسلامی را به صدا درآورد وهمانند 16 آذر بازتاب درد و رنج عمومی مردم ایران بود.                                    

اعتراضات به حق دانشجویان، بازتاب نارضایتی عمیق توده مردم درایران است. بازتاب فقر و فساد و گرانی وبی حقوقی درجامعه است بازتاب زندان و سرکوب وشکنجه ، بازتاب زورگوئی ها و خودکامه گیهای بی حد وحصری است که قلم قادر به تصویر کشیدن اینهمه جنایت و پلیدیها نیست.

حزب ما از خواست آزادی فوری وبی قید وشرط  دانشجویان زندانی ، از خواست آزادی فوری  فعالین کارگری از آزادی بیان و عقیده، از حقوق اساتید اخراجی و بازگشت آنها به دانشگاه، از جدایی دین از دولت و پیوند این مطالبات با مبارزه علیه خطر تجاوز خارجی و افشای مزدورانی که درلباس چپ و سکولاریسم به فریب مردم مشغولند وبه دلارهای آمریکا و دولت صهیونیستی اسرائیل چشم دوخته اند دفاع میکند و این امر را ازجمله وظایف مهم دانشجویان چپ و انقلابی ایران می داند                     .

.جنبش دانشجویی میهن ما مانند موج آرامش پذیر نیست و این  مبارزات  در پیوند با  کارگران وسایر زحمتکشان تا پیروزی نهایی ادامه خواهدیافت.حزب کارایران(توفان ) به دانشجویان مبارز و انقلابی درود میفرستد واز مطالبات و مبارزه ضد استبدادی و ضد امپریالیستی آنها قاطعانه دفاع میکند و بر نقش رهبری حزب پرولتری بر جنبش دانشجویی تاکید می ورزد.                                                                      
زنده باد پیکار متحد دانشجویان علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!
آزادی فوری و بی قید وشرط دانشجویان زندانی دربند و همه زندانیان سیاسی!
علیه تحریم اقتصادی، علیه تجاوز نظامی، نابود باد امپریالیسم جهانی!
زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت !             
حزب کارایران(توفان)
آذر1390

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر